Pajamų iš medienos pardavimo apmokestinimas GPM

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-06- 14  Nr. 22 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame miško sklype vykdė kirtimus ir iškirstą medieną pardavė pirkėjams. Nuolatinio Lietuvos gyventojo brolis jam priklausantį miško sklypą pardavė kitam fiziniam asmeniui.   Klausimai Kaip pajamos iš medienos pardavimo yra apmokestinamos privalomais atskaitymais pagal LR miškų įstatymą? Kokia tvarka GPM apmokestinamos pajamos už parduotą med...
More

Užsienio šalies rezidentų mokestinės prievolės dėl nekilnojamojo turto sandorių Lietuvoje (1)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2014-11-25 Nr. 44 Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Rūta BILKŠTYTĖ Situacija Prieš 3 metus užsienio įmonė Lietuvoje įsigijo nekilnojamąjį turtą, kurį planavo naudoti savo veikloje. Įvykus neplanuotiems pokyčiams, užsienio įmonė atsisakė ketinimų vykdyti ekonominę veiklą Lietuvoje, todėl nusprendė šį turtą parduoti ir pardavė nenuolatiniam Lietuvos gyventojui už 200 000 Lt. Po kurio laiko šį nekilnojamąjį turtą nenuolatinis Lietuvos gyventojas pardavė nuolatiniam Lietuvos gyventojui. ...
More

Užsienio įmonės PVM prievolės dėl nekilnojamojo turto sandorių

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2014-11-04  Nr. 41 Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Rūta BILKŠTYTĖ Situacija Latvijos bendrovė, PVM mokėtoja, nori įsigyti pastatą Lietuvoje. Nusipirkusi turtą, užsienio bendrovė planuoja jį parduoti. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandoriai būtų vienkartinio pobūdžio, jokios kitos veiklos Lietuvoje Latvijos bendrovė nevykdo. Klausimai Ar Latvijos bendrovė, PVM mokėtoja Latvijoje, privalo registruotis PVM mokėtoja ir Lietuvoje dėl nekilnojamojo turto, esančio Lietuvoje, pirkimo-pardavimo ...
More

Akcininkų paskolos ir ­bendrovės obligacijos

  Situacija Gyventojas A yra nuolatinis Lietuvos gyventojas ir valdo 15 proc. UAB X (toliau – bendrovė), veikiančios statybų sektoriuje, akcijų. Bendrovė, veikdama kaip subrangovas, vykdė kelis projektus. Juos įgyvendinus ir užsakovui su bendrove neatsiskaičius, šiai pritrūko apyvartinių lėšų. Gyventojas A, turėdamas laisvų piniginių lėšų, 2014 m. balandžio mėn. sudarė su bendrove paskolos sutartį, pagal kurią sutiko paskolinti piniginių lėšų bendrovei be palūkanų, t. y. suteikti beprocentę paskolą. Tačiau paskolintų lėšų bendrovei neužteko ir ...
More

Ar loterijos bilieto pardavimas sukelia mokestinių prievolių?

aktualijos
Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2014-04-01 Nr. 13 Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Rūta BILKŠTYTĖ Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas, įsigijęs loterijos bilietą, televizinio žaidimo metu laimėjo kelionę į Egiptą. Kelionės vertė – 3 000 Lt. Kadangi gyventojas yra senyvo amžiaus, jis planuoja šį loterijos bilietą, kuriuo laimėta kelionė, parduoti savo kaimynui už 2 000 Lt. Klausimas Ar gyventojams atsiranda mokestinių prievolių, susijusių su bilieto pirkimo ir pardavimo sandoriu? Jei taip, tai kokių? Gyventoj...
More

Pelno mokestis: kovo mėnesio mokesčių naujienos

Pelno mokestis Kovo mėnesio mokesčių naujienos Sandra Pavlova, UAB “Fidexperta” vyr. mokesčių konsultantė Justina Macijauskaitė, Mokesčių konsultantės aisistentė   Aktualu įmonėms dėl pinigų apskaitos principo taikymo Papildytas Pelno mokesčio įstatymo 9 str. 2 d. komentaras dėl prievolės pereiti nuo pinigų apskaitos principo taikymo prie kaupimo apskaitos principo taikymo. Komentaro papildyme numatyta, kad tuo atveju, jeigu vienetas vykdo veiklą per nuolatinę buveinę kitoje užsienio valstybėje, tai nustatant, ar vieneto mokestinio...
More