Holdingų steigimas

Plečiantis verslui ir augant pajamoms kyla poreikis optimizuoti veiklą mokesčių aspektu. Vienas iš būdų to pasiekti - tarptautinės struktūros/holdingo steigimas. Holdingų steigimas palankaus mokesčių režimo šalyse yra teisėtas pasirinkimas. Tinkamas užsienio jurisdikcijos verslo struktūros steigimui parinkimas ir jos įgyvendinimas tiesiogiai turi įtaką mokestinių kaštų optim...
More

Mokestiniai ginčai

Mokestiniai ginčai - tai viena sėkmingiausių mūsų veiklos sričių. Nors pagal statistiką Mokestinių ginčų komisijoje 2011 m. tik 31 % mokesčių administratoriaus sprendimų buvo visiškai ar iš dalies panaikinti ar perduoti nagrinėti iš naujo, Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011 m. mokesčių mokėtojui priimtų naudingų sprendimų skaičius dar mažesnis - jis siekia v...
More

Išankstinis mokesčių administratoriaus įsipareigojimas („Binding ruling“)

Įmonėms, sudarančioms svarbius, didelės vertės sandorius bei sandorius tarp susijusių asmenų, paruošiame detalų ir argumentuotą prašymą siekiant gauti išankstinį mokesčių administratoriaus įsipareigojimą dėl Jūsų siūlomo sandorio mokestinio įvertinimo. Tokiu būdu sumažiname mokestines rizikas iki nulio, nes ateityje mokesčių administratorius, vertindamas įvykdyto sand...
More

Apskaitos paslaugos

Finansinė ir mokesčių apskaita, apskaitos politikos parinkimas ir koordinavimas kartu su klientu, pirkimų ir pardavimų sąskaitų faktūrų registravimas, bankinių pavedimų ir kasos dokumentų registravimas, ilgalaikio turto apskaita, nusidėvėjimo skaičiavimas, darbo užmokesčio apskaita, vyriausiojo finansininko/buhalterio paslauga, ataskaitų numatytų LR įstatymais ...
More

Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas

Padedame įmonėms ir fiziniams asmenims suprasti, teisingai apskaičiuoti mokėtinas mokesčių sumas Lietuvoje ar užsienyje bei laiku įvykdyti mokestines prievoles, siekiant išvengti baudų ar delspinigių. Nesant galimybės mokesčių sumokėti laiku, paruošiame dokumentus dėl mokesčių atidėjimų. Taip pat patariame, kokiomis mokesčių lengvatomis galima pasinaudoti, siekiant sumažint...
More

Mokesčių optimizavimas

Vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais patariame, kaip pasinaudoti mokesčių lengvatomis optimizuojant įmonės, įmonių grupės ir/ar fizinių asmenų mokestinius įsipareigojimus. Taip pat identifikuojame galimas mokesčių permokas už penkis praėjusius metus bei paruošiame dokumentus siekiant jas susigrąžinti. (daugiau…)...
More