Akcininko mokesčių našta įmonei išmokant dividendus

Akcininkui išmokamų dividendų suma:
Bendrovei taikomas pelno mokesčio tarifas:


GPM:
Akcininkui išmokėtų dividendų bendra mokestinė našta:
Akcininkui išmokėtų dividendų bendra mokestinė našta %: