Palūkanų už mokestinės paskolos sutartį priskyrimas vieneto leidžiamiems atskaitymams

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-07- 05  Nr. 25 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, nesugebėjo nustatytu laiku sumokėti apskaičiuotų ir deklaruotų mokesčių, todėl kreipėsi į mokesčių administratorių su prašymu atidėti mokestinę nepriemoką. Mokesčių administratoriui patenkinus prašymą, su įmone buvo sudaryta mokestinės paskolos sutartis, tačiau įmonė nustatytu laiku nesumokėjo už mokestinę paskolą apskaičiuotų palūkanų.   Klausimai Kokia ...
More

Palūkanų už paskolas tarp ­fizinių asmenų apmokestinimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-03- 01 Nr. 9 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Gyventojas A kitam gyventojui B suteikė paskolą grynaisiais pinigais už abipusiu sutarimu nustatytas palūkanas. Tas pats gyventojas A už palūkanas taip pat suteikė paskolą nenuolatiniam Lietuvos gyventojui C, kuriam skolinamas lėšas gyventojas A pervedė pasinaudodamas banko paslaugomis.   Klausimai Ar būtų apmokestinamos gyventojo A iš gyventojo B gautos palūkanos? Ar būtų apmokestinamos gyventojo A iš nenuolatinio L...
More

2015 metais gautų palūkanų apmokestinimas ir deklaravimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-02- 02 Nr. 5 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi įsigijęs įvairių ne nuosavybės vertybinių popierių ir skirtingų šalių bankuose laiko indėlius. Už turimus ne nuosavybės vertybinius popierius ir laikomus indėlius bankuose nuolatinis Lietuvos gyventojas gauna palūkanų.   Klausimai Ar apmokestinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo gaunamos palūkanos iš ne nuosavybės vertybinių popierių ir indėlių? Kaip deklaruojamos palūkanos, gau...
More

Palūkanų sąnaudų priskyrimas prie leidžiamų atskaitymų

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-08- 04  Nr. 29 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Įmonė A, veikianti kaip holdingas, įsigijo įmonės B akcijas ir tapo vienintele įmonės B akcininke. Įmonė A akcijoms įsigyti panaudojo dalį turėtų nuosavų lėšų, o likusią lėšų dalį pasiskolino. Pagal paskolos sutartį buvo nustatyta, kad už paskolintas lėšas bus apskaičiuojamos palūkanos. Po kurio laiko, atlikus reorganizavimą, įmonė A buvo prijungta prie įmonės B. Įmonės A turtą ir prievoles perėmė įm...
More

Palūkanų už suteiktas paskolas apmokestinimas (2)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-05- 12 Nr. 18 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Pabaiga. Pradžia Nr. 17 (833)   Mokesčių administratoriaus informavimas apie suteikiamas paskolas Pateiktos situacijos atveju buvo suteiktos dvi paskolos: fizinis asmuo suteikė paskolą kitam fiziniam asmeniui ir juridinis asmuo suteikė paskolą fiziniam asmeniui. Kalbant apie pirmąjį atvejį, kai skoliniai santykiai atsiranda tarp dviejų fizinių asmenų, reikia pabrėžti, kad fiziniam asmeniui B gali atsirasti prievolė informu...
More

Palūkanų už suteiktas paskolas apmokestinimas (1)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-05- 05 Nr. 17 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Fizinis asmuo A 2014 metais kitam fiziniam asmeniui B suteikė paskolą 3 metams pagal sutartį, kurioje nurodyta, kad palūkanos už suteiktą paskolą bus mokamos vieną kartą per metus. Paskola fiziniam asmeniui B buvo suteikta grynaisiais pinigais. Taip pat įmonė 2015 m. fiziniam asmeniui A, kuris yra šios įmonės akcininkas, suteikė 100 000 Eur paskolą su palūkanomis.   Klausimai Ar šios paskolos turi būti dekla...
More