Atlikėjo pajamos – mokesčių objektas Lietuvoje ar užsienyje?

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė   Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas yra muzikantas. Užsienio valstybės įmonė, festivalio organizatorius, susisiekusi su muzikanto prodiuseriu, pakvietė muzikantą koncertuoti organizuojamo festivalio metu užsienyje. Į festivalį planuoja vykti atlikėjas ir jo komanda (prodiuseris, techniniai garso ir šviesų darbuotojai).   Klausimai Ar Lietuvos atlikėjo gautas atlygis už koncertą užsienyje yra Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio objektas? Jei taip, kaip apmokestinamas šis atlygis, a...
More

Užsienio įmonės veikla per nuolatinę buveinę – požymiai ir mokestinės prievolės

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Švedijos įmonė Lietuvoje stato gyvenvietę pagal bendrą projektą. Sutartis dėl gyvenamųjų namų statybos užsienio valstybės įmonė yra sudariusi su atskirais užsakovais – būsimaisiais tos gyvenvietės gyventojais. Tam tikriems statybos darbams atlikti samdomi subrangovai. Vienas namas pastatomas per penkis mėnesius, o visą gyvenvietę planuojama pastatyti per dvejus metus.   Klausimai Ar laikoma, kad Švedijos įmonė vykdo veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę? Kaip apibrėžiam...
More

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo individuali veikla per nuolatinę bazę: kriterijai ir apmokestinimas

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė   Situacija Nenuolatinis Lietuvos gyventojas užsiima prieskonių paieška Irane. Radęs tinkamus tiekėjus, prieskonius atgabena į Lietuvą ir juos tiekia Lietuvoje įsikūrusiai įmonei, kuri užsi­ima šių prieskonių prekyba.   Klausimai Kada laikoma, kad nenuolatinis Lietuvos gyventojas vykdo individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje? Kokios nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos priskiriamos per nuolatinę bazę Lietuvoje gautoms arba uždirbtoms individualios veiklos pajamoms? Kai...
More

Loterijų laimėjimų ir prizų apmokestinimas

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė   Prekių perdavimo ar sunaudojimo saviems poreikiams apmokestinimas PVM Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 5 str. 1 dalį, prekių tiekimu už atlygį laikomas ir prekių (įsigytų ar pasigamintų) suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. PVM mokėtojas suvartojo prekę privatiems poreikiams, jei: – pirkimo arba importo PVM ar jo dalį už šias prekes buvo įtraukęs į PVM atskaitą; – šios prekės yra perduodamos neatlygintinai, o asmuo, kuriam toki...
More

Lapkričio mėnesio mokesčių naujienos: Mokesčių administravimas

Raimonda Čepukienė UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė Mantas Grigaitis UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultantas   Aktualu juridiniams asmenims, turintiems paramos gavėjo statusą Pakeisti LR Labdaros ir paramos įstatymo 2 ir 13 str. dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo.   Pagrindiniai pakeitimai susiję su tuo, kad nuo priimtų pakeitimų įsigaliojimo dienos LR Juridinių asmenų registro tvarkytojas galės savo iniciatyva panaikinti paramos gavėjo statusą, jei šiam juridiniam asmeniui įregistruojamas LR Juridinių asmenų reg...
More