Pelno mokesčio lengvatos laisvosiose ekonominėse zonose įsikūrusioms įmonėms

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-08-23   Nr. 32 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Programinę įrangą kurianti įmonė yra įsikūrusi vienoje iš Lietuvoje esančių laisvųjų ekonominių zonų. Įmonė teikia programinės įrangos kūrimo paslaugas toje pačioje laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusioms įmonėms ir pradėjo pardavinėti kitų įmonių sukurtus kompiuterinius žaidimus fiziniams asmenims.   Klausimai Ar programinę įrangą kurianti įmonė gali naudotis LR pelno mokesčio įstatyme nustatyta...
More

Akcijų pardavimas ir 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-06- 07  Nr. 21 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Lietuvos įmonė kelis paskutinius mokestinius laikotarpius savo apmokestinamąjį pelną apmokestindavo taikydama 5 proc. lengvatinį pelno mokesčio tarifą. 2015 m. lapkričio mėnesį ši Lietuvos įmonė už 60 000 Eur pardavė savo finansinį turtą – kito vieneto akcijas. Įmonė 2015 m. be šių pajamų, taip pat uždirbo 260 000 Eur. Parduotos akcijos buvo įsigytos už 45 000 Eur.   Klausimai Kaip apskaičiuojamos Lietu...
More

Pelno mokestis: rugsėjo mėnesio mokesčių naujienos

Rugsėjo mėnesio mokesčių naujienos Sandra Pavlova, UAB “Fidexperta” vyr. mokesčių konsultantė Mantas Grigaitis vyr. mokesčių konsultantės asistentas   Aktualu asmenims, pildantiems pelno mokesčio deklaracijas. Pakeistos pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklės ir patvirtintos naujos pelno mokesčio deklaracijos PLN204 priedų formos. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. VA-76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų m...
More

Pelno mokestis: rugpjūčio mėnesio naujienos

  Rugpjūčio mėnesio mokesčių naujienos Sandra Pavlova, UAB "Fidexperta" vyr. mokesčių konsultantė   Aktualu vienetams norintiems pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, investuojant į filmo ar jo dalies gamybą. Patvirtinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 str. 101 d., 161 d. ir 41 d., 172 str., 462 str., komentarai, kuriais detalizuojama pelno mokesčio lengvata taikoma vienetams, investuojantiems į filmo ar jo dalies gamybą.             Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 2014 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. (1...
More

Pelno mokestis: kovo mėnesio mokesčių naujienos

Pelno mokestis Kovo mėnesio mokesčių naujienos Sandra Pavlova, UAB “Fidexperta” vyr. mokesčių konsultantė Justina Macijauskaitė, Mokesčių konsultantės aisistentė   Aktualu įmonėms dėl pinigų apskaitos principo taikymo Papildytas Pelno mokesčio įstatymo 9 str. 2 d. komentaras dėl prievolės pereiti nuo pinigų apskaitos principo taikymo prie kaupimo apskaitos principo taikymo. Komentaro papildyme numatyta, kad tuo atveju, jeigu vienetas vykdo veiklą per nuolatinę buveinę kitoje užsienio valstybėje, tai nustatant, ar vieneto mokestinio...
More

Pelno mokestis: sausio mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova UAB “Fidexperta” vyr. mokesčių konsultantė Aktualu įmonėms, suteikusioms/gavusioms paramą, didesnę negu 50 000 Lt. VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-95 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 50 000 Lt, formos PLN205 ir jos papildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“...
More