Akcijų pardavimas ir 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-06- 07  Nr. 21 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Lietuvos įmonė kelis paskutinius mokestinius laikotarpius savo apmokestinamąjį pelną apmokestindavo taikydama 5 proc. lengvatinį pelno mokesčio tarifą. 2015 m. lapkričio mėnesį ši Lietuvos įmonė už 60 000 Eur pardavė savo finansinį turtą – kito vieneto akcijas. Įmonė 2015 m. be šių pajamų, taip pat uždirbo 260 000 Eur. Parduotos akcijos buvo įsigytos už 45 000 Eur.   Klausimai Kaip apskaičiuojamos Lietu...
More

Ne pelno siekiančių vienetų pajamų ir nekilnojamojo turto apmokestinimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-10- 06 Nr. 37 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Organizacijai, teikiančiai pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims, fizinis asmuo testamentu paliko butą Vilniaus centre ir piniginių lėšų grynaisiais. Testamentu iš fizinio asmens gautos piniginės lėšos buvo panaudotos organizacijos veikloje.   Klausimai Ar apmokestinamos pelno mokesčiu organizacijos pagal testamentą gautos piniginės lėšos? Ar apmokestinamas organizacijos paveldėtas nekilnojamasis turtas?   Ne ...
More

Mokestinių nuostolių perkėlimas į kitus mokestinius laikotarpius

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-05- 19  Nr. 19 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Lietuvos vienetas, priklausantis įmonių grupei, 2014 m. dėl sumažėjusio produkcijos pardavimo patyrė 300 000 Lt (86 886 Eur) mokestinių nuostolių. Vienetas pasinaudojo galimybe savo mokestinius nuostolius perduoti kitiems įmonių grupės vienetams, tačiau perdavė tik dalį 2014 m. patirtų mokestinių nuostolių.   Klausimai Ar Lietuvos vienetas gali 2014 m. patirtus ir neperduotus mokestinius nuostolius perkelti ...
More

Pelno mokestis – pagrindinės gruodžio mėnesio mokesčių naujienos

2. Pakeistas PMĮ 12 str. 10 punktas. Iš pelno mokesčiu neapmokestinamų pajamų sąrašo išbrauktos oro uostų rinkliavos. Apskaičiuojant 2011 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, oro uostų rinkliavos priskiriamos oro uostų veiklą vykdančių vienetų apmokestinamosioms pajamoms, o iš šių pajamų atskaitomi joms tenkantys leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. 2. PMĮ 46¹ str. 5 dalis papildyta nuostata, pagal kurią vienetai, vykdantys investicinius projektus, neturės dėl sumažinto apmokestinamojo pelno perskaičiuoti praėjusių ...
More