Pajamų iš medienos pardavimo apmokestinimas GPM

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-06- 14  Nr. 22 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame miško sklype vykdė kirtimus ir iškirstą medieną pardavė pirkėjams. Nuolatinio Lietuvos gyventojo brolis jam priklausantį miško sklypą pardavė kitam fiziniam asmeniui.   Klausimai Kaip pajamos iš medienos pardavimo yra apmokestinamos privalomais atskaitymais pagal LR miškų įstatymą? Kokia tvarka GPM apmokestinamos pajamos už parduotą med...
More

Akcijų pardavimas ir 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-06- 07  Nr. 21 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Lietuvos įmonė kelis paskutinius mokestinius laikotarpius savo apmokestinamąjį pelną apmokestindavo taikydama 5 proc. lengvatinį pelno mokesčio tarifą. 2015 m. lapkričio mėnesį ši Lietuvos įmonė už 60 000 Eur pardavė savo finansinį turtą – kito vieneto akcijas. Įmonė 2015 m. be šių pajamų, taip pat uždirbo 260 000 Eur. Parduotos akcijos buvo įsigytos už 45 000 Eur.   Klausimai Kaip apskaičiuojamos Lietu...
More

Žemės pardavimo apmokestinimas PVM

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-03- 10 Nr. 10 Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Rūta BILKŠTYTĖ Situacija Įmonė A – PVM mokėtoja Lietuvoje, užsiima nekilnojamojo turto prekyba. Įmonės A ir B 2014 m. spalio mėnesį sudarė žemės sklypo pirkimo ir pardavimo sutartį. Sandorio metu sklype stovėjo pastatas, kuris buvo naudojamas kaip gamybinės patalpos. Pirkimo ir pardavimo sutartyje buvo numatyta, kad „pirkimo objektas bus perduotas paruoštas“, kadangi įmonė B šiame sklype ketino statyti gyvenamuosius namus. Šalys buvo ...
More

Gyventojų pajamų mokestis pardavus nekilnojamąjį turtą

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-02- 10 Nr. 6 Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Rūta BILKŠTYTĖ Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2010 m. vasarą įsigijo butą. Po dvejų metų paaiškėjo, kad butui taip pat priklauso ir dalis palėpės. Viso namo butų savininkai palėpę buvo pasidalinę ir įregistravę VĮ Registrų centre, kiekvienai palėpės daliai suteikiant atskirą numerį. 2012 m. nuolatinis Lietuvos gyventojas savo palėpės dalį pardavė. Dar po dvejų metų gyventojas pardavė ir savo butą.   Klausimai Ar kyla moke...
More

Akcijų pardavimas susijusiai įmonei

Apskaitos , audito ir mokesčių aktualijos 2014-07-01  Nr. 25 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Lietuvos Respublikos gyventojas, fizinis asmuo, turi UAB X akcijų. Gyventojas nusprendžia įkurti savo įmonę – UAB Y, pasirinkdamas uždarosios akcinės bendrovės veiklos formą, kurioje jis būtų vienintelis akcininkas. Taip pat planuoja naujai įsteigtai UAB Y perleisti savo turimas UAB X akcijas. Kadangi veiklos pradžioje UAB Y neturės pakankamai apyvartinių lėšų UAB X akcijoms įsigyti, gyventojas svarsto galimyb...
More

Kada naudingiau parduoti akcijas – 2013 ar 2014 metais?

aktualijos
Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2013-09-23 Nr. 36 Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Rūta BILKŠTYTĖ Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas valdo 8 proc. UAB A akcijų, kurias įsigijo prieš ketverius metus. Minėtų akcijų įsigijimo kaina – 8 000 litų. Visu laikotarpiu iki 2013 metų jo valdomų UAB A akcijų paketas nekito. Gyventojui taip pat priklauso kitos UAB B akcijos. Gyventojas UAB B akcijas įsigijo 2006 metais. Prieš metus – 2012 m., gyventojas 30 proc. UAB B akcijų pardavė už 15 000 litų. Po pardavimo likusi jam nuosavyb...
More