Mokesčių administravimas: rugsėjo mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė Mantas Grigaitis UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas Aktualu išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (I.MAS) vartotojams Patvirtintos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos I.MAS  naudojimo taisyklės.   Valstybinės mokesčių inpekcijos prie LR Finansų ministerijos 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. VA-119 „Dėl išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ buvo patvirtintos anksčiau minėtos taisyklės. Ši...
More

Gyventojų pajamų mokestis: rugsėjp mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė Mantas Grigaitis UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas Aktualu gyventojams, norintiems savo sumokėto GPM dalimi paremti paramos gavėjus ir politines partijas Nauja redakcija išdėstyta Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma, jos priedai bei šios formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V...
More

Pelno mokestis: rugsėjo mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė Mantas Grigaitis UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas Aktualu pelno mokesčio mokėtojams dėl pajamų ir sąnaudų pripažinimui taikomų apskaitos principų Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 7 str. 1 d. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl apskaitos principų taikymo pripažįstant vienetų pajamas ir sąnaudas. Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – ir PMĮ) 7 str. 1 d. apibendrintas paaiškinimas (komenta...
More

Siekis – mokesčių konsultantų profesijos prestižas ir nauda

„AAM aktualijų“ pokalbis su neseniai įsteigtos Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos prezidente, nuolatine „AAM aktualijų“ savaitraščio straipsnių autore, UAB „Fidexperta“ direktore Rūta BILKŠTYTE – Neseniai grįžote iš Confederation Fiscale Europeenne (CFE) asamblėjos Varšuvoje. – Confederation Fiscale Europeenne veikia jau 60 m. ir vienija apie 200 tūkst. įvairių šalių mokesčių konsultantų. Pavyzdžiui, Airijoje yra 5 tūkst. mokesčių konsultantų, Slovakijoje – 1 tūkst., Vokietijoje – 80 tūkst., Lenkijoje – 5 tūkst....
More

Pelno mokestis: rugpjūčio mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė Mantas Grigaitis UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas Aktualu įmonėms, išmokančioms dividendus iš neapmokestinto pelno Pakeistas LR Pelno mokesčio įstatymo  401 straipsnio komentaras dėl fiziniams asmenims paskirstyto pelno apmokestinimas pelno mokesčiu. LR Pelno mokesčio įstatymo  401 straipsnio komentaras papildytas aiškinamąja nuostata, kad LR Pelno mokesčio įstatymo 401 str. 1 dalies nuostatos taikomos uždarosioms akcinėms bendrovėms, akcinėms bendrovėms, kooperati...
More

Mokesčių administravimas: rugpjūčio mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė Mantas Grigaitis UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas Aktualu mokesčių mokėtojams, kurių atžvilgiu yra vykdomi operatyvūs patikrinimai Pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultato įforminimo ir tvirtinimo taisyklės bei Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklės.   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016-08-09 įsakymais Nr. VA-107 „Dėl...
More