Pelno mokestis: rugpjūčio mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas

Aktualu įmonėms, išmokančioms dividendus iš neapmokestinto pelno

Pakeistas LR Pelno mokesčio įstatymo  401 straipsnio komentaras dėl fiziniams asmenims paskirstyto pelno apmokestinimas pelno mokesčiu.

LR Pelno mokesčio įstatymo  401 straipsnio komentaras papildytas aiškinamąja nuostata, kad LR Pelno mokesčio įstatymo 401 str. 1 dalies nuostatos taikomos uždarosioms akcinėms bendrovėms, akcinėms bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms, mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms – šis straipsnis taikomas visiems vienetams, kurie nėra laisvosios ekonominės zonos įmonės.

Taip pat komentaro nuostatos papildytos paaiškinimu dėl mažųjų bendrijų mokamų dividendų apmokestinimo. Pavyzdžiui, jei mažosios bendrijos (toliau ir MB) 2015-ųjų mokestinių metų apmokestinamasis pelnas sudarė 80 000 eurų, tačiau MB prisitaikė PMĮ 461 punkte nustatytą lengvatą ir apmokestinamąjį pelną sumažino 50 proc. MB pagal finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 metus paskirstytinasis pelnas sudarė 26 000 eurų.

Kadangi MB 2015-ųjų mokestinių metų 50 proc. apmokestinamojo pelno dalis pelno mokesčiu buvo neapmokestinama, todėl MB 2016 metais savo MB nariui fiziniam asmeniui išmokėdama paskirstytinąjį pelną sumoje 26 000 eurų, nuo 13 000 eurų (26 000*50 proc.) išmokamos paskirstytojo pelno sumos turi apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. dydžio (1 950 eurų) pelno mokestį.

Taip pat atlikti kiti korekciniai komentaro nuostatų pakeitimai/ pataisymai.

Šaltinis