Siekis – mokesčių konsultantų profesijos prestižas ir nauda

„AAM aktualijų“ pokalbis su neseniai įsteigtos Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos prezidente, nuolatine „AAM aktualijų“ savaitraščio straipsnių autore, UAB „Fidexperta“ direktore Rūta BILKŠTYTE

– Neseniai grįžote iš Confederation Fiscale Europeenne (CFE) asamblėjos Varšuvoje.

Confederation Fiscale Europeenne veikia jau 60 m. ir vienija apie 200 tūkst. įvairių šalių mokesčių konsultantų. Pavyzdžiui, Airijoje yra 5 tūkst. mokesčių konsultantų, Slovakijoje – 1 tūkst., Vokietijoje – 80 tūkst., Lenkijoje – 5 tūkst., Ispanijoje – 9 tūkst., kaimyninėje Latvijoje – 200. Asamblėjoje ne tik pasisėmiau naujų idėjų, kaip plėtoti mūsų Mokesčių konsultantų asociaciją, sužinojau, kokie privalumai būti federacijos nariu, bet ir pristačiau Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos tikslus bei pateikiau Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos prašymą stoti į federaciją. Narystė leistų dalintis praktine patirtimi ir žiniomis apie Lietuvoje bei kitose valstybėse taikomus mokesčius, atstovauti mokesčių konsultantų teisėms, būtų partneris mokesčių administratoriui.

– Kada buvo įsteigta Lietuvos mokesčių konsultantų aso­cia­cija?

– Asociacija įsteigta 2016 m. vasario 8 d. Asociacijos steigėjai, be manęs, yra advokatų kontoros „Balčiūnas ir Grajauskas“ vadovaujantis partneris Marius Grajauskas ir mokesčių konsultacijų UAB „KJ&Associates“ vadovė Karolina Jogminaitė. Steigti asociaciją nebuvo mano asmeninė iniciatyva. Sulaukiau mokesčių konsultantų siūlymo ir sutikau. Buvo malonu, kad manimi pasitiki, kadangi jau 25 m. dirbu mokesčių konsultavimo srityje ir suprantu, kokią naudą mokesčių konsultantams gali duoti asociacija.

– Kokie yra Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos tikslai?

– Pagrindinis tikslas – suvienyti mokesčių konsultantus, nustatyti aukštus teikiamų paslaugų kokybės standartus ir jų laikytis. Svarbu gerinti ir skaidrinti bendradarbiavimą tarp mokesčių konsultantų ir mokesčių administratoriaus, mažinti mokesčių teisės aktuose „pilkąsias zonas“. Ne tik sieksime aukštų kokybės ir skaidrumo standartų, bet ir kursime aktyvų diskusijų forumą, kuriame būtų aptariama Lietuvos mokesčių teisinė aplinka, organizuosime mokymus mokesčių konsultantams. Bendromis jėgomis sieksime tobulinti mokesčių teisės aktus, siūlysime mokesčių įstatymų projektus ir komentarus, atstovausime verslui valstybinėse institucijose, šviesime visuomenę apie mokesčių konsultantų veiklą. Svarbiausia, kad rinka ir klientai žinotų, jog Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos nariai atitinka aukštus reikalavimus ir teikia kokybiškas paslaugas. Narystė asociacijoje yra savanoriška. Mokesčių konsultavimo paslaugas galės teikti ir ne asociacijos nariai, tačiau narystė asociacijoje jos nariams turi duoti naudos.

– Kas gali tapti Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos nariu?

– Ne visi asmenys, kurie dirba advokatais, teisininkais, auditoriais ar buhalteriais, gali būti mokesčių konsultantai. Asociacijos nariais gali tapti fiziniai asmenys, turintys ne mažiau kaip 3 metų mokesčių konsultavimo profesinės patirties, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą, bakalauro, magistro ar daktaro akademinį kvalifikacinį laipsnį, kurie pripažįsta asociacijos narių etikos kodekso nuostatas. Pripažindamas etikos kodekso nuostatas, mokesčių konsultantas negali konsultuoti, kaip vengti ar visai nemokėti mokesčių, daryti kažką nelegaliai. Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos nariai yra mokesčių konsultantai (fiziniai asmenys) ir įmonės, užsiimančios mokesčių konsultavimu (juridiniai asmenys), taip pat įmonės rėmėjos. Nesiekiame, kad bet kas galėtų tapti mūsų asociacijos nariu arba kad asociacija turėtų labai daug narių. Narystė asociacijoje galėtų tapti garantu, kad bus suteiktos kokybiškos mokesčių konsultavimo paslaugos.

– Kiek asociacijoje narių?

Šiuo metu – 20 narių. Susidomėjimas didėja, todėl vis sulaukiame naujų paklausimų. Jau turime įkūrę etikos, tarptautinių ryšių, bendradarbiavimo su valstybės institucijomis ir mokymo komitetus.

– Ar nustatytas narystės mokestis?

– Asociacijos nariams, fiziniams asmenims, nustatytas simbolinis 100 eurų metinis mokestis. Asociacijos rėmėjais galės būti įmonės.

– Jūsų nuomone, ar reikėtų licencijuoti mokesčių konsultantus?

– Šiuo metu Lietuvoje mokesčių konsultantų veikla nėra reglamentuota specialiu įstatymu ir nemanau, kad reikėtų licencijuoti mokesčių konsultavimo veiklą. Laikomės mokesčių konsultantų veiklos savireguliacijos principų. Priklausyti asociacijai būtų mokesčių konsultanto privalumas, kuris užtikrintų, kad fiziniai ir juridiniai asmenys kreipiasi tik į kompetentingus aukščiausios kvalifikacijos konsultantus.

– Mokesčių konsultavimo srityje dirbate nuo 1991 m., nuo 2008 m. esate nepriklausomos mokesčių konsultacijų bendrovės „Fidexperta“ vadovė, daugelio straipsnių mokesčių klausimais autorė. Prašytume papasakoti apie mokesčių konsultavimo paslaugas.

Lietuvoje mokesčių konsultavimu užsiima mokesčių konsultantai, mokesčių konsultavimo įmonės, verslo konsultantai, advokatai, auditoriai ir buhalteriai, tačiau pažymėtina, kad jų kompetencija yra labai skirtinga. Mokesčių mokėtojai labiausiai gali nukentėti ir nukenčia dėl mokesčių konsultantų nekompetentingumo. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 300 žmonių, kurie nuolat dirba mokesčių konsultavimo srityje, tai – advokatai ir teisininkai, auditoriai ir buhalteriai. Prieš pradėdami teikti paslaugas, mokesčių konsultantai turėtų įsitikinti klientų sąžiningumu, taip pat prisiimdami atsakomybę dėl teikiamų paslaugų kokybės.

– 2016 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija pasirašė memorandumą su VMI. Ko tikitės iš šio bendradarbiavimo?

– Memorandumo tikslas – suteikti mokesčių administratoriui galimybę gauti ekspertines rekomendacines išvadas dėl tam tikrų sandorių įvertinimo ir jų atitikimo mokesčių teisės aktams. Taip pat siekti vienodo mokesčių teisės aktų supratimo, aiškinimo ir tobulinimo, dalinantis ir pritaikant mokesčių konsultantų patirtį, sukauptą praktinėje veikloje, netoleruoti mokesčių vengimo ir sukčiavimo, vienodai suprasti ir aiškinti mokesčių komentarus, dalintis praktine patirtimi. Memorandumo naudą pajus ir mokesčių mokėtojai, kadangi, dažnai kyla ginčai tarp verslo įmonių ir mokesčių administratoriaus dėl įstatymų nuostatų, nėra aiškių kriterijų, kuriais nustatomos mokestinės prievolės ir jų taikymas. Bendradarbiaudami su VMI, sieksime, kad mokesčių įstatymų komentarai būtų nedviprasmiški, o mokesčių mokėtojai galėtų jaustis saugūs dėl teisingo įstatymų taikymo. Mokesčių konsultantai supranta apie agresyvų mokesčių planavimą ir rizikas bei kiek valstybė netenka pinigų dėl netobulų mokesčių įstatymų. Įmonės nori teisingai mokėti mokesčius ir nepermokėti, tačiau jos baiminasi, kaip kilusius neaiškumus vertins mokesčių administratorius. Mokesčių konsultantų asociacija padės mokesčių administratoriui suprasti, kad ne visada mokesčių planavimas yra mokesčių vengimas. Mokesčių administratorius turės galimybę kreiptis į Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos ekspertus išvados dėl sandorių, struktūrų mokestinio vertinimo.

– Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Olita MONTVYDIENĖ

Bilkstyte Ruta_CFE

„Priklausyti asociacijai būtų mokesčių konsultanto privalumas, kuris užtikrintų, kad fiziniai ir juridiniai asmenys kreipiasi tik į kompetentingus aukščiausios kvalifikacijos konsultantus“, – sako Rūta Bilkštytė.