Pelno mokestis: rugpjūčio mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė Mantas Grigaitis UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas Aktualu įmonėms, išmokančioms dividendus iš neapmokestinto pelno Pakeistas LR Pelno mokesčio įstatymo  401 straipsnio komentaras dėl fiziniams asmenims paskirstyto pelno apmokestinimas pelno mokesčiu. LR Pelno mokesčio įstatymo  401 straipsnio komentaras papildytas aiškinamąja nuostata, kad LR Pelno mokesčio įstatymo 401 str. 1 dalies nuostatos taikomos uždarosioms akcinėms bendrovėms, akcinėms bendrovėms, kooperatin...
More

Mokesčių administravimas: rugpjūčio mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė Mantas Grigaitis UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas Aktualu mokesčių mokėtojams, kurių atžvilgiu yra vykdomi operatyvūs patikrinimai Pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultato įforminimo ir tvirtinimo taisyklės bei Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklės.   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016-08-09 įsakymais Nr. VA-107 „Dėl V...
More