Gyventojų pajamų mokestis: rugsėjp mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas

Aktualu gyventojams, norintiems savo sumokėto GPM dalimi paremti paramos gavėjus ir politines partijas

Nauja redakcija išdėstyta Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma, jos priedai bei šios formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. VA-115 nauja redakcija išdėstyta Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą ir papildomo lapo FR0512P forma (toliau – ir Prašymas) ir šių formų užpildymo taisyklės.

Pagrindiniai pakeitimai susiję su tuo, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios nauja LR Labdaros ir paramos įstatymo redakcija, pagal kurią paramos gavėjais galės būti ir fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą, suteiktą LR Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, anksčiau minėtos taisyklės papildytos nuostatomis, kaip pildyti Prašymą, norint suteikti dalį sumokėto GPM kaip paramą meno kūrėjui.

Taip pat pakeitimais nurodoma, kad tais atvejais, kai mokesčių administratorius gaus informaciją iš kitų institucijų, kad Prašymas buvo pateiktas gyventojo vardu be jo sutikimo, sumokėto GPM dalis paskirta paramai, bus nepervedama paramos gavėjui arba ji bus perskaičiuojama.

Įsakymas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d., todėl aukščiau minėtos prašymų formos turės būti pildomos, jei gyventojai norės teikti paramos gavėjams ir/ar politinėms partijoms dalį savo sumokėto GPM už 2016 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius arba tikslins anksčiau pateiktus prašymus dėl paramos teikimo.

Šaltinis (1)

Šaltinis (2)

Aktualu gyventojams dėl nedarbo draudimo ar dalinio darbo draudimo išmokų nuo 2017 m. sausio 1 d.

Paaiškinimas dėl nuo 2017 m. sausio 1 d. gaunamų nedarbo draudimo ar dalinio darbo draudimo išmokų apmokestinimo GPM tvarkos.

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai LR Nedarbo socialinio draudimo įstatymo redakcijai, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto gyventojo gaunamos nedarbo draudimo išmokos ar dalinio darbo draudimo išmokos nebus laikomos gyventojo neapmokestinamosiomis pajamomis,  šioms išmokoms bus taikomas 15 proc. GPM tarifas. Pažymėtina, kad minėtos išmokos bus priskiriamos su darbo santykiais susijusioms ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, kadangi savo esme jos skirtos kompensuoti negaunamą darbo užmokestį gyventojams, įsiregistravusiems darbo biržoje ir turintiems bedarbio statusą. Šioms išmokoms Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nustatyta tvarka galės būti taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Gyventojas, deklaruodamas tokias gautas pajamas teikiant Metinę pajamų deklaraciją , galės šioms pajamoms pritaikyti ir metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį.

 

Šaltinis

 

 

Aktualu nenuolatiniams Lietuvos gyventojams dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 teikimo

Pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. VA-111 pakeistos  Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir  pateikimo taisyklės.

Taisyklės pakeistos atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. pajamoms iš palūkanų už nenuosavybės vertybinius popierius ir indėlius bankuose yra taikomas 500 Eur neapmokestinamasis pajamų dydis, taip pat pakeista metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio formulė.

Pakeistomis taisyklėmis nenuolatiniai Lietuvos gyventojai turės vadovautis deklaruodami 2016 m. gautas pajamas bei norėdami prisitaikyti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir neapmokestinamąjį dydį pajamoms iš nenuosavybės vertybinių popierių palūkanų ir indėlių palūkanų bankuose.

Šaltinis