Pajamų iš žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą teikimo apmokestinimas GPM ir PSD įmoka (2)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-08-16   Nr. 31 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (894) Paslaugų pagal kvitą teikėjų ir gavėjų teisės bei pareigos Vadovaujantis Paslaugų pagal kvitą įstatymo 5 str. 1 ir 2 dalimis, vienam paslaugų gavėjui paslaugų teikėjas gali teikti paslaugas ne ilgiau kaip 60 dienų per kalendorinius metus. Jei paslaugos yra teikiamos keliems paslaugų gavėjams, paslaugų teikimo laikotarpis negali viršyti 90 dienų per kalendorinius metus. Dienų, kurias buvo teikiam...
More

Pajamų iš žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą teikimo apmokestinimas GPM ir PSD įmoka (1)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-08-09   Nr. 30 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Lietuvos ūkininkas, turintis įregistruotą ūkį, gavęs didesnius užsakymus iš supirkėjų, susirado papildomų darbininkų, kurie padėjo nuimti derlių. Papildomiems darbininkams už atliktus darbus ūkininkas sumokėjo pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Taip pat buvo nusamdyti darbininkai, kurie turėjo sutaisyti dalį per derliaus nuėmimą sugedusios žemės ūkio technikos.   Klausimai Kokiais atvejais ...
More

Dėl ilgalaikio individualios veiklos turto išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams (2)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-04- 19 Nr. 15 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (878) Taip pat būna atvejų, kai ilgalaikis turtas yra priskiriamas individualios veiklos turtui ne tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo įsigytas. Tokiais atvejais gyventojas, vykdantis individualią veiklą, nustatydamas ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas, kurios gali būti priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, iš ilgalaikio turto įsigijimo dokumentuose, turinčiuose juridinę gali...
More

Vairavimo mokymo paslaugų apmokestinimas PVM

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-03- 22 Nr. 12 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Viešoji įstaiga teikia vairavimo mokymo paslaugas bedarbiams, siųstiems iš darbo biržos kvalifikacijai įgyti, darbdavių siunčiamiems darbuotojams ir gyventojams, savarankiškai mokantiems už šias paslaugas. Gavusi finansinę paramą iš valstybės, ši viešoji įstaiga įsirengė specialią vairavimo mokymo aikštelę, kurioje vairuotojai gali papildomai mokytis vairavimo ant slidžios kelio dangos subtilybių. Gyventojai, baig...
More

„Mišrių“ sandorių apmokestinimas PVM

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-01- 12 Nr. 2 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Įmonė metų pabaigoje nusprendė suorganizuoti susitikimą su didžiausiais prekybos partneriais. Susitikimas vyko užsakytoje viešbučio konferencijų salėje. Susitikimo metu surengtos kelios prezentacijos, o per pertraukas klientai pavaišinti užkandžiais ir gėrimais.   Klausimai Ar atlygis už viešbučio konferencijų salės nuomą būtų apmokestintas pridėtinės vertės mokesčiu? Ar dėl susitikimo su prekybos partneria...
More

Patalpų nuomos ir valymo paslaugų teikimo sandorio vertinimas PVM aspektu

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-08- 11 Nr. 30 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, nuomojasi biuro patalpas Vilniaus centre iš Lietuvos įmonės B, PVM mokėtojos. Įmonė B įmonei A taip pat teikia biuro valymo paslaugas, o pastaroji mokesčius už komunalines paslaugas (vandenį, šilumą, elektrą, šiukšlių išvežimą, ir kt.) moka tiesiogiai įmonei B. Mokesčių už komunalines paslaugas sumos įrašomos į tą pačią sąskaitą faktūrą, kuri yra išrašoma įmonei A už patal...
More