Nenuolatinio Lietuvos gyventojo individuali veikla per nuolatinę bazę: kriterijai ir apmokestinimas

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė   Situacija Nenuolatinis Lietuvos gyventojas užsiima prieskonių paieška Irane. Radęs tinkamus tiekėjus, prieskonius atgabena į Lietuvą ir juos tiekia Lietuvoje įsikūrusiai įmonei, kuri užsi­ima šių prieskonių prekyba.   Klausimai Kada laikoma, kad nenuolatinis Lietuvos gyventojas vykdo individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje? Kokios nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos priskiriamos per nuolatinę bazę Lietuvoje gautoms arba uždirbtoms individualios veiklos pajamoms? Kai...
More

Paskolos tarp susijusių asmenų – menamų palūkanų skaičiavimas

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė   Situacija Lietuvoje veiklą vykdanti įmonė kitai įmonių grupės įmonei suteikė 85 000 eurų paskolą penkerių metų laikotarpiui. Paskolos sutartyje įmonės nenustatė palūkanų už paskolą.   Klausimai Kokia yra ištiestosios rankos principo reikšmė, nustatant sandorio ar ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, sudarant sandorius tarp susijusių asmenų? Ar paskolos sutartyje įmonės privalo susitarti ir nurodyti palūkanas už paskolą? Kada turi būti skaičiuojamos menamos palūkanos?...
More

Mokestinės nepriemokos pasibaigimo būdai ir galimybės

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė   Situacija Baldus pagal užsakymą gaminanti bendrovė gavo vietos mokesčių administratoriaus raginimą sumokėti mokestinę nepriemoką per 20 dienų. Terminui einant į pabaigą, bendrovė kreipėsi į vietos mokesčių administratorių su prašymu atsižvelgti į bendrovės sunkią finansinę padėtį ir atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą.   Klausimai Kada mokesčių administratoriui atsiranda teisė priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką? Kokie galimi mokestinės nepriemokos sumok...
More

Tantjemų išmokėjimo galimybės ir apmokestinimo pakeitimai nuo 2017 m.

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė   Situacija Bendrovė, kurioje įstatų pagrindu veikia valdyba ir stebėtojų taryba, 2016 m. uždirbo 50 tūkst. eurų pajamų. Planuojama, kad, įgyvendinus valdybos narių pasiūlytus sprendimus, bendrovės pelnas padidės dar apie 80 tūkst. eurų. Bendrovė planuoja fiziniams asmenims 2017 m. išmokėti tantjemas už jų, kaip valdybos narių, veiklą.   Klausimas Kokios mokestinės prievolės kils bendrovei, išmokėjusiai valdybos nariams tantjemas 2017 m.?   Valdyba ir jos kompetencija Pag...
More

Žinotinos nekilnojamojo turto mokesčio prievolės fiziniams asmenims

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kartu su savo sutuoktine ir vaiku, gyvena nuosavame name, kuris priklauso jam ir jo sutuoktinei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Taip pat nuolatiniam Lietuvos gyventojui asmeninės nuosavybės teise priklauso butas Vilniuje, kurį jam padovanojo seneliai.   Klausimai Kokiais atvejais fiziniams asmenims atsiranda prievolė apskaičiuoti ir mokėti nekilnojamojo turto mokestį už turtą, kuris nėra naudojamas komercinėje veikloje? Kaip turi ...
More

Loterijų laimėjimų ir prizų apmokestinimas

Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė   Prekių perdavimo ar sunaudojimo saviems poreikiams apmokestinimas PVM Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 5 str. 1 dalį, prekių tiekimu už atlygį laikomas ir prekių (įsigytų ar pasigamintų) suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. PVM mokėtojas suvartojo prekę privatiems poreikiams, jei: – pirkimo arba importo PVM ar jo dalį už šias prekes buvo įtraukęs į PVM atskaitą; – šios prekės yra perduodamos neatlygintinai, o asmuo, kuriam toki...
More