Įmonės paskolos akcininkui ir išmokėti avansai

Situacija Gyventojas A yra nuolatinis Lietuvos gyventojas ir valdo 34 proc. UAB X (toliau – bendrovė), veikiančios statybų sektoriuje, akcijų. 2014 m. liepos mėn. jis kreipėsi į bendrovę ir paprašė, kad ši jam suteiktų beprocentę paskolą. Tam pačiam gyventojui 2013 m. rugpjūčio mėn. bendrovė jau yra išmokėjusi pinigines lėšas (avansus).   Klausimai Ar bendrovės akcininkas, kaip fizinis asmuo, gali skolintis iš bendrovės be palūkanų? Kokios mokestinės pasekmės atsiranda bendrovei suteikus beprocentę paskolą savo akcininkui (fiziniam asmeniui)? Kokios ...
More