Išlaidų, patirtų vienetų valdybos nariams, apmokestinimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-01- 05 Nr. 1 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Užsienio vieneto darbuotojas reguliariai atvyksta į Lietuvą, nes yra išrinktas Lietuvos vieneto valdybos nariu. Lietuvos vienetas yra užsienio vieneto dukterinė bendrovė. Lietuvos vieneto valdybos nario kelionės išlaidas apmokėjo užsienio vienetas, o jo apgyvendinimo išlaidas nuomojant būstą Lietuvoje apmokėjo Lietuvos vienetas. Valdybos nariui už darbą valdyboje Lietuvos vienetas išmokėjo tantjemas.   Klausimai Kokia t...
More

Akcininkų paskolos ir ­bendrovės obligacijos

  Situacija Gyventojas A yra nuolatinis Lietuvos gyventojas ir valdo 15 proc. UAB X (toliau – bendrovė), veikiančios statybų sektoriuje, akcijų. Bendrovė, veikdama kaip subrangovas, vykdė kelis projektus. Juos įgyvendinus ir užsakovui su bendrove neatsiskaičius, šiai pritrūko apyvartinių lėšų. Gyventojas A, turėdamas laisvų piniginių lėšų, 2014 m. balandžio mėn. sudarė su bendrove paskolos sutartį, pagal kurią sutiko paskolinti piniginių lėšų bendrovei be palūkanų, t. y. suteikti beprocentę paskolą. Tačiau paskolintų lėšų bendrovei neužteko ir ...
More

Akcininko paskola įmonei dividendais

aktualijos
Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2013-06-17 Nr. 23 Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Rūta BILKŠTYTĖ Situacija Bendrovės A pagrindinė vykdoma veikla – grūdų produktų gamyba. Bendrovės A akcijas valdo du akcininkai – fiziniai asmenys (vienam iš jų priklauso 85 proc., kitam – 15 proc. bendrovės A akcijų). Pasibaigus finansiniams metams, patvirtinus bendrovės A metinių finansinių ataskaitų rinkinį, visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą dėl pelno paskirstymo. Dalis bendrovės A pelno buvo paskirta dividendams išmokėti...
More