Vairavimo mokymo paslaugų apmokestinimas PVM

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-03- 22 Nr. 12 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Viešoji įstaiga teikia vairavimo mokymo paslaugas bedarbiams, siųstiems iš darbo biržos kvalifikacijai įgyti, darbdavių siunčiamiems darbuotojams ir gyventojams, savarankiškai mokantiems už šias paslaugas. Gavusi finansinę paramą iš valstybės, ši viešoji įstaiga įsirengė specialią vairavimo mokymo aikštelę, kurioje vairuotojai gali papildomai mokytis vairavimo ant slidžios kelio dangos subtilybių. Gyventojai, baig...
More

Išlaidų, patirtų vienetų valdybos nariams, apmokestinimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-01- 05 Nr. 1 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Užsienio vieneto darbuotojas reguliariai atvyksta į Lietuvą, nes yra išrinktas Lietuvos vieneto valdybos nariu. Lietuvos vienetas yra užsienio vieneto dukterinė bendrovė. Lietuvos vieneto valdybos nario kelionės išlaidas apmokėjo užsienio vienetas, o jo apgyvendinimo išlaidas nuomojant būstą Lietuvoje apmokėjo Lietuvos vienetas. Valdybos nariui už darbą valdyboje Lietuvos vienetas išmokėjo tantjemas.   Klausimai Kokia t...
More

Darbo užmokesčio iš užsienio vieneto apmokestinimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-12- 22 Nr. 48 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Užsienio vienetas pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį su klientu Lietuvoje įsipareigojo pastarajam suteikti paslaugas. Dėl didelio užsakymų skaičiaus savo šalyje užsienio vienetas negalėjo komandiruoti savo jau esamų darbuotojų, todėl nusprendė nusamdyti darbuotoją, Lietuvos rezidentą. Su užsienio vieneto valstybe Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį.   Klausimai Kokios mokestin...
More

Gautų netesybų apmokestinimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-12- 15 Nr. 47 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas nusprendė parduoti jam priklausantį nekilnojamąjį turtą. Su pirkėju buvo sudaryta preliminari nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, kuria remiantis pirkėjas įsipareigojo gyventojui iš anksto sumokėti dalį sumos už įsigyjamą nekilnojamąjį turtą. Pastato nustatytu laiku pirkėjas neįsigijo. Sudarytoje preliminarioje sutartyje taip pat buvo nustatyta, kad jei pirkėjas iki nustatyto l...
More

Gyventojų gautų pajamų iš nekilnojamojo turto nuomos apmokestinimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-11- 24  Nr. 44 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Fizinis asmuo nuomoja jam priklausančias prekybos paskirties patalpas juridiniam asmeniui. Šio fizinio asmens sūnus nuosavybės teise turi paveldėtą butą, kurį nuomoja kitiems fiziniams asmenims.   Klausimas Kokios prievolės, susijusios su nekilnojamojo turto ir gyventojų pajamų mokesčiais, atsiranda minėtam fiziniam asmeniui ir jo sūnui?   Nekilnojamojo turto mokesčio prievolės Pagal LR nekilnojamojo turto mokesčio...
More

Suteiktos paramos apmokestinimas

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-11- 03 Nr. 41 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Situacija Įmonė sužinojo, kad sudegė vienos iš miestelio, kuriame ji yra įsikūrusi, daugiavaikės šeimos namas, todėl nusprendė suteikti pagalbą šiai šeimai grynaisiais pinigais. Įmonė minėtai šeimai taip pat norėtų perduoti savo turimas statybines medžiagas, kurios liko nepanaudotos statant vieną iš įmonei priklausančių statinių, šeimos naujo būsto statybai.   Klausimai Ar įmonei dėl paramos teikimo kyla mokestinių ...
More