Tarpininkavimo veikla parduodant bilietus – apmokestinimas PVM aspektu

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-06- 28  Nr. 24
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Įmonė internetu parduoda įvairius autobusų, lėktuvų ir keltų bilietus. Pagal susitarimus su vežėjais, gali pasiūlyti pigesnius bilietus per trumpiausią laiko tarpą. Pirkėjams siunčiamuose bilietuose įmonė nurodo konkrečių vežėjų rekvizitus.

 

Klausimai

Kokiu tarpininku – atsiskleidusiu ar neatsiskleidusiu – laikoma įmonė PVM tikslais? Ar būtų apmokestinamas PVM įmonės gautas atlygis už parduotus kelionių bilietus?

 

Tarpininkavimo paslaugos

Vadovaujantis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 11 str. 1 ir 2 dalių nuostatomis, tarpininkai gali būti laikomi atsiskleidusiais arba neatsiskleidusiais. Šis tarpininkavimo paslaugų teikimo būdų atskyrimas yra svarbus, kadangi nuo to priklauso tarpininko gaunamų pajamų apmokestinimo tvarka.

Pagal PVMĮ, atsiskleidusiu tarpininku yra laikomas asmuo, teikiantis atstovavimo paslaugą kitam asmeniui ir vykdantis veiklą to atstovaujamo asmens vardu ir sąskaita. Iš esmės tai reiškia, kad tarpininkas tik randa pirkėją prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui. Tokiais atvejais jis išrašo PVM sąskaitą faktūrą tik už suteiktas tarpininkavimo paslaugas, o PVM sąskaitą faktūrą už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas pirkėjui išrašo būtent prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas.

Tais atvejais, kai sandoriuose dalyvauja neatsiskleidęs tarpininkas, laikoma, kad prekės ar paslaugos iš pradžių yra patiekiamos tarpininkui ir tik po to galutiniam prekių ar paslaugų pirkėjui. Neatsiskleidusio tarpininko atveju tarpininkas veikia savo vardu, nors ir kito sąskaita, t. y. prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo sąskaita. Neatsiskleidusio tarpininko atveju neatsižvelgiama net į tai, kad faktiškai prekės yra perduodamos ar paslaugos yra suteikiamos tiesiogiai galutiniam klientui, o tarpininkas tokiomis prekėmis nedisponavo ir pats paslaugų neteikė. Neatsiskleidęs tarpininkas, teikdamas paslaugas ar tiekdamas prekes, turi taikyti PVM apmokestinimo režimą, kuris būtų taikomas, jei jis pats teiktų paslaugas ar parduotų sau priklausančias prekes. Iš esmės atsiskleidę tarpininkai nuo neatsiskleidusių atskiriami pagal tai, kieno vardu paslaugos yra suteikiamos – tarpininko ar tikrojo paslaugų teikėjo, ar prekių tiekėjo. Taip pat turi būt atsižvelgiama į sutartines sandorio šalių nuostatas ir kitas apmokestinimui svarbias aplinkybes.

Tarpininką gali nusamdyti ir asmenys, siekiantys įsigyti tam tikrų prekių ar paslaugų. Tokiais atvejais, tarpininkas turi išrašyti tik PVM sąskaitą faktūrą už tarpininkavimo paslaugas, randant prekių ar paslaugų pardavėją.

Tarpininkavimas parduodant vežimo paslaugų bilietus

Atsiskleidusiais tarpininkais, pagal PVMĮ, laikomos ir kelionių agentūros bei kitos bendrovės, parduodančios lėktuvų, keltų, traukinių ar autobusų bilietus, neatsižvelgiant į tai, ar bilietai yra parduodami vietiniams, ar tarptautiniams maršrutams. Laikoma, kad tokie asmenys veikia kaip atsiskleidę tarpininkai, jei keleivio vežimo sutartis sudaroma tarp keleivio ir vežėjo. Tai reiškia, kad būtent vežėjas, o ne bilietus parduodantis asmuo (atsiskleidęs tarpininkas), yra atsakingas už tinkamą sutarties vykdymą ir pretenzijų priėmimą, jeigu sutartis yra nevykdoma.

Jei bilietus parduodantis asmuo veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, parduodami bilietai turi būti išrašomi vežėjo, o ne bilietus parduodančio tarpininko vardu, tačiau ant bilietų papildomai gali būti atspausdinti ir juos parduodančių asmenų, t. y. atsiskleidusių tarpininkų, rekvizitai. Kai bilietai privalo būti vardiniai, tuomet ant bilieto turi būti nurodytas fizinio asmens vardas, kuris naudosis vežimo paslauga, neatsižvelgiant į tai, kad bilietą gali įsigyti visai kitas fizinis asmuo ar darbdavys, perkantis tokį bilietą savo darbuotojui.

Tais atvejais, jei už vežimo paslaugas turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra, ją gali išrašyti tik vežėjas arba tretieji asmenys, kuriems yra suteikta teisė išrašyti PVM sąskaitas faktūras vežėjo vardu. Tokią teisę gali turėti ir bilietus parduodantis asmuo, t. y. atsiskleidęs tarpininkas. Bet kokiu atveju PVM sąskaita faktūra už suteiktas vežimo paslaugas turi būti išrašoma tik vežėjo vardu.

Asmenys, parduodantys bilietus vežimo paslaugoms ir veikiantys kaip atsiskleidę tarpininkai, PVM sąskaitas faktūras savo vardu gali išrašyti tik už suteiktas tarpininkavimo paslaugas. Kaip jau buvo minėta, tarpininkavimo paslaugos gali būti teikiamos tiek vežėjams, tiek patiems keleiviams ar keleivių darbdaviams. Kai tarpininkavimo paslaugos yra teikiamos keleiviams, tuomet asmuo, veikiantis kaip atsiskleidęs tarpininkas, PVM sąskaitoje faktūroje gali, kaip papildomą informaciją, nurodyti ir bilieto, kurį įsigijo keleivis, pasinaudodamas atsiskleidusio tarpininko paslaugomis, kainą.

Jei tarpininkavimo paslaugos nėra teikiamos keleiviams ar keleivių darbdaviams, jiems atsiskleidę tarpininkai gali išrašyti mokėjimo pranešimą, o vežėjo naudai gaunamą atlygį už bilietą gali įforminti kasos aparato kvitu, kasos pajamų orderiu arba kitu laisvos formos dokumentu.

Jei paslaugos yra teikiamos vežėjui ar tokius asmenis vienijančiai organizacijai, tuomet PVM sąskaitą faktūrą atsiskleidęs tarpininkas už suteiktas tarpininkavimo paslaugas turės išrašyti atitinkamai vežėjui ar tokius asmenis vienijančiai organizacijai.

[content_protector password=”fidexperta”]Pateiktos situacijos atveju, įmonė parduoda keleivių vežimo paslaugas teikiančių įmonių bilietus. Situacijoje užsimenama, kad ant parduodamų bilietų yra nurodomi keleivių vežimo paslaugas teikiančių asmenų rekvizitai, todėl si­tua­cijoje minima įmonės veikla gali būti laikoma atsiskleidusio tarpininko veikla. Pabrėžtina ir tai, kad ir pačios įmonės rekvizitai tokiu atveju galėtų būti nurodomi ant parduodamų bilietų. Jei bilietus įsigyjantis asmuo paprašytų PVM sąskaitos faktūros, įmonė galėtų ją išrašyti, bet tik tuo atveju, jei keleivių vežėjas įmonei suteiktų tokią teisę. Taip pat tokia PVM sąskaita faktūra turėtų būti išrašyta keleivių vežėjo vardu.

Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, asmenys, parduodantys keleivių vežėjų bilietus, laikomi atsikleidusiais tarpininkais, jei ant bilietų yra nurodyti keleivių vežėjų rekvizitai, o PVM sąskaitos faktūros yra išrašomos keleivių vežėjų, o ne tarpininkų vardu. Bilietų pardavėjai, veikdami kaip atsiskleidę tarpininkai, gali išrašyti PVM sąskaitas faktūras tik už suteiktas tarpininkavimo paslaugas. [/content_protector]