Pelno mokestis: birželio mėnesio mokesčių naujienos

Sandra Pavlova – Čečko UAB “Fidexperta”

vyr. Mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

Aktualu įmonėms įsikūrusioms Lietuvoje įsteigtose laisvosiose ekonominėse zonose

Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 str. 16 d. 2 p. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl pelno mokesčio lengvatų taikymo laisvosiose ekonominėse zonose įsikūrusioms įmonėms

Paskelbtas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – ir PMĮ) 58 str. 16 d. 2 p. apibendrintas paaiškinimas (komentaras), kuriame detalizuojama tvarka pagal kurią laisvosiose ekonominėse zonose įsikūrusios įmonės, atitinkančios nustatytas sąlygas gali 6 mokestinius laikotarpius nemokėti pelno mokesčio, o po to sekančius 10 mokestinių laikotarpių taikyti 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą.

Esminis anksčiau minėto komentaro pasikeitimas susijęs su tuo, kad iki šiol tais atvejais, kai laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusi įmonė nebeatitikdavo PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. numatytų sąlygų, tuomet nustatyta pelno mokesčio lengvata buvo stabdoma ir vėl atnaujinama įmonei vėl atitikus sąlygas, t.y. mokestiniai laikotarpiai kuriais buvo sustabdomas mokestinių lengvatų galiojimas neįeidavo į anksčiau minėtą 6 ir 10 metų laikotarpį. Pavyzdžiui laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusi įmonė 2012 m. atitiko PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. numatytas sąlygas. Tokiu atveju ji galėjo tikėtis nemokėti pelno mokesčio už 2012 – 2017 metų mokestinius laikotarpius, o 2018 – 2027 metų mokestiniais laikotarpiais mokėti 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą. Jei minėta įmonė, tarkime, 2014 metų mokestiniu laikotarpiu nebeatitiko  PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. numatytų sąlygų, o 2015 metų mokestiniu laikotarpiu ji vėl atitiko anksčiau minėtas sąlygas, tai tokia įmonė galėjo tikėtis nemokėti pelno mokesčio už 2012 – 2018 metų mokestinius laikotarpius, o 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą galėtų mokėti 2019 – 2028 metų mokestinius laikotarpius, t.y. 2014 metų neįskaičiuojant į nustatytus terminus.

Naujos redakcijos komentare nurodoma, kad nuo šiol tie mokestiniai laikotarpiai, kuriais laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusi įmonė neatitiks PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. numatytų sąlygų nebus išskaičiuojami iš 6 ir 10 metų terminų. Tai reiškia, kad jei anksčiau minėto pavyzdžio atveju laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusi įmonė 2014 metais nebeatitiko PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. ji galės nemokėti pelno mokesčio tik už 2012 – 2017 mokestinius laikotarpius, o 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą galės taikyti tik už 2018 – 2027 metų mokestinius laikotarpius, t.y. 2014 metų mokestinis laikotarpis bus įskaičiuojamas į anksčiau minėtus 6 ir 10 metų pelno mokesčio mokestinės lengvatos taikymo terminus.

Taip pat padaryti kiti korektūriniai pakeitimai.

Šaltinis