Pajamų iš NT nuomos apmokestinimas GPM, pasirinkus skirtingas veiklos formas (1)

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2016-07- 12  Nr. 26
Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Situacija

Nuolatinis Lietuvos gyventojas paveldėjo butą Vilniaus centre. Kadangi nuosavą būstą gyventojas turi, paveldėtą būtą jis nusprendė nuomoti užsieniečiams, atvykstantiems į Vilnių. Skelbimą apie nuomojamą butą gyventojas skelbia interneto puslapiuose, siūlančiuose apgyvendinimo paslaugas įvairiose šalyse.

 

Klausimai

Kokias veiklos formas gali pasirinkti nuolatinis Lietuvos gyventojas, norintis nuomoti nekilnojamąjį turtą? Kaip būtų apmokestinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos patalpų nuomos pajamos?

 

Nekilnojamojo turto nuomą gyventojai gali vykdyti pasirinkę iš kelių veiklos formų. Veiklos forma priklauso nuo to, koks turtas nuomojamas, kokios paslaugos siūlomos ir kokia pajamų suma gaunama.

 

Gyvenamųjų patalpų nuomos veikla įsigijus verslo liudijimą

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 str. 6 dalimi, gyventojas gali pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamų, jei jo pajamos iš tokios nuomos per paskutiniuosius dvylika mėnesių neviršija 45 000 Eur, t. y. gyventojui neatsiranda prievolės registruotis PVM mokėtoju. Tuo atveju, jei gyventojo pajamos iš minėtos nuomos viršija šią ribą, nuo kito mėnesio, kurį buvo viršyta ši riba, gautos pajamos yra apmokestinamos taikant standartinį 15 proc. GPM tarifą. Tiesa, į anksčiau minėtą 45 000 Eur ribą, vadovaujantis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 31 str. 1 d. 2 punktu, įtraukiamos tik pajamos, gautos už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą trumpesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui. Pabrėžtina dar ir tai, kad gyventojai gali įsigyti verslo liudijimą šiai veiklai tik tuo atveju, jei jie nuomoja gyvenamosios paskirties patalpas kitiems fiziniams asmenims.

Gyventojai, pasirinkę šį veiklos būdą, turi įsigyti verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma neteikiant apgyvendinimo paslaugų“, kuris, kaip minėta, leidžia nuomoti tik gyvenamosios paskirties patalpas ir tik kitiems gyventojams. Gyventojai, įsigiję šį verslo liudijimą, turi prisiminti, kad jis leidžia tik patalpų nuomos veiklą ir nesuteikia teisės teikti kitų paslaugų, pavyzdžiui, maitinimo ar patalpų tvarkymo paslaugų nuomininkams. Turint vieną verslo liudijimą galima nuomoti kelias skirtingas gyvenamąsias patalpas.

Įsigyjant minėtą verslo liudijimą, reikia sumokėti tik fiksuoto dydžio pajamų mokestį. 2016 m. minimali verslo liudijimo kaina, t. y. mokėtinas pajamų mokestis metams, yra 585 Eur. Šis dydis taikomas verslo liudijimams, kurie leidžia vykdyti veiklą neribojant veiklos teritorijos ir teikiant paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių, Neringos savivaldybių bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritorijose. Vykdant individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą konkrečioje Lietuvos savivaldybėje, verslo liudijimams, įskaitant ir verslo liudijimą, skirtą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, gali būti nustatytas ir mažesnis mokėtinas pajamų mokestis. Mokėtinas pajamų mokestis yra apskaičiuojamas proporcingai dienų, kuriomis bus vykdoma individuali veikla su verslo liudijimu, skaičiui. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai, neprivalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) ar valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų. PSD įmokas gyventojui reikia mokėti tik tuo atveju, jei jam atsiranda prievolė draustis savarankiškai. Šiuo metu gyventojai, kurie turi savarankiškai draustis PSD, turi mokėti 31,5 Eur dydžio PSD įmokas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atsiskaitomąją sąskaitą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, išsiėmęs patalpų nuomos verslo liudijimą, neatsižvelgiant į tai, ar mokestiniu laikotarpiu gavo pajamų iš tokios individualios veiklos, ar ne, turi pateikti mokesčių administratoriui Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą. Pajamas iš patalpų nuomos verslo liudijimo jis turi deklaruoti GPM308V priede „Individualios veiklos pajamos“.

Pateiktos situacijos atveju nuolatinis Lietuvos gyventojas galėtų įsigyti verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai, nes ketina nuomoti butą Vilniaus centre kitiems fiziniams asmenims. Tuo atveju, jei jo PVM apmokestinamos pajamos viršytų 45 000 Eur ribą, jam atsirastų prievolė šią ribą viršijančias pajamas apmokestinti standartiniu 15 proc. GPM tarifu.

 

Pajamų iš patalpų nuomos apmokestinimas 15 proc. GPM tarifu

Gyventojai, nuomojantys nekilnojamąjį turtą, gali pasirinkti iš nekilnojamojo turto nuomos gautas pajamas apmokestinti standartiniu 15 proc. GPM tarifu. Vadovaujantis GPMĮ 22 str. 2 d. 1 punktu, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas gauna pajamų už turto nuomą iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę, tokios pajamos yra priskiriamos A klasės pajamoms. Tai reiškia, kad prievolė apskaičiuoti, išskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti standartinį 15 proc. GPM nuo nuomos pajamų tenka išvardintiems asmenims. Jei gyventojas už turto nuomą gauna pajamų iš nepaminėtų asmenų, tokios pajamos laikomos B klasės pajamomis. Tai reiškia, kad nuomos pajamas ir nuo jų 15 proc. GPM turi deklaruoti ir sumokėti pats nekilnojamąjį turtą nuomojantis gyventojas, pateikdamas Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d. Iki šios datos reikėtų sumokėti ir nuo nuomos pajamų apskaičiuotą GPM.

Gyventojui, pasirinkusiam šį pajamų iš nekilnojamojo turto nuomos apmokestinimo būdą, nereikėtų nuo tokių pajamų mokėti PSD ir VSD įmokų, kadangi tokios pajamos šiomis įmokomis neapmokestinamos (išskyrus mėnesinių PSD įmokų mokėjimą, jeigu gyventojas nėra draustas jokioje kategorijoje).

(Bus daugiau)