Dienotvarkėje – mokesčių konsultantų licencijavimas

verslo_zinios

Verslo Žinios 2016-06-27

Vytautas V. Žeimantas su R. Bilkštytės komentarais

Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija siūlo licencijuoti mokesčių konsultantus. Šiuo metu šis klausimas derinamas su Finansų ministerija. Mokesčių konsultacijų kokybę galėtų užtikrinti ir kita alternatyva – narystė organizacijoje.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Rūta Bilkštytė, Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos vadovė: „Svarbu suvokti, kad mokesčių konsultacijos yra atskira paslauga, o ne priedas prie kitų paslaugų.“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Rūta Bilkštytė
Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos vadovė: „Svarbu suvokti, kad mokesčių konsultacijos yra atskira paslauga, o ne priedas prie kitų paslaugų.“

Rūta Bilkštytė, Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos vadovė, pabrėžia, kad neseniai įkurta asociacija stengiasi įtvirtinti mokesčių konsultanto („Tax Advisers“) profesiją.

„Europos Sąjungos (ES), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros (EBPO) organizacijos reikalavimuose nurodyta, kad mokesčių administratorius turi turėti asocijuotą struktūrą, su kuria galėtų diskutuoti mokestinės politikos klausimais, o šios profesijos licencijavimas yra tik viena iš priemonių, turinti ir pliusų, ir minusų“, – pripažįsta p. Bilkštytė.

ES šalyse mokesčių konsultavimo profesija reglamentuojama skirtingai: licencijavimo poreikį ir jo reglamentavimą lemia rinkos sąlygos bei valstybės mokesčių politika.

Anot p. Bilkštytės, licencijavimo klausimą asociacija šiuo metu derina su Finansų ministerija, tačiau tai tik viena iš galimybių padidinti tokių konsultacijų kokybę.

Konsultantų licencijavimas padėtų užtikrinti vartotojų teisių apsaugą. Fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų galimybę kreiptis tik į kompetentingus aukščiausios kvalifikacijos konsultantus.

Praranda pinigus

„Daug mokesčių mokėtojų praranda pinigus dėl netinkamai sumokėtų mokesčių, paskui socialiniuose tinkluose kaltina mokesčių administratorių ir teismus, kurių 80% sprendimų yra mokesčių administratoriaus naudai. Tačiau šiuo atveju galbūt kaltas prastas mokesčių įstatymų suvokimas“, – teigia p. Bilkštytė.

Anot jos, kaip tam tikras kokybiškų paslaugų garantas galėtų būti ir narystė mokesčių konsultantų asociacijoje.

Dabar norint į ją įstoti reikia trejus metus verstis mokesčių konsultanto praktika, teisinio ar finansinio išsilavinimo ir laikytis etikos kodekso. Tuomet galima būtų išsiversti ir be licencijavimo. Kita alternatyva – steigti licencijavimo institutą, kuris veiktų pagal tokių suinteresuotų institucijų kaip Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ar Finansų ministerija gaires.

Panaši licencijavimo sistema veikia Jungtinėje Karalystėje – „Certified Tax Adviser“ sertifikuoja „The British Chartered Institute Of Taxation“. Tokia šioje šalyje susiklosčiusi tradicija, atskiro įstatymo nėra.

Čekijoje, priešingai, nuo 1992 m. mokesčių konsultantų sertifikatai išduodami vadovaujantis įstatymu. Be šio sertifikato teikti mokesčių konsultacijų negalima.

„EBPO šalys narės turi įvairių šios profesijos reguliavimo modelių. Šiuo metu juos visus nagrinėjame, svarstome, kuriuo keliu eiti, norime šiuo klausimu pasitarti su šios srities profesionalais Lietuvoje ir valstybinėmis institucijomis“, – teigia p. Bilkštytė.

Kas gali konsultuoti

Mokesčių konsultantams tai padėtų aiškiau apibrėžti profesiją ir paslaugas.

„Svarbu suvokti, kad mokesčių konsultacijos yra atskira paslauga, o ne priedas prie kitų paslaugų“, – teigia p. Bilkštytė. Anot jos, vargu ar mokesčių klausimais turėtų konsultuoti buhalteris ar auditorius.

„Buhalterio darbas – tinkamai atspindėti ūkines operacijas, o auditoriaus darbas – jas patikrinti. Jie fiksuoja ir tikrina faktus, o ne modeliuoja verslą, – aiškina p. Bilkštytė. – Vargu ar buhalteris gali taisyti praeities faktus – patarti perrašyti sutartį, kad operaciją galima būtų apskaityti kitaip.“

Mokesčių konsultantai prieš pradėdami teikti paslaugas turėtų įsitikinti klientų sąžiningumu, galbūt kruopščiau patikrinti klientus.

„Teikdami paslaugas mokesčių konsultantai turėtų prisiimti visišką atsakomybę

dėl teikiamų paslaugų kokybės, – teigia p. Bilkštytė. – Dėl nekvalifikuotų paslaugų konsultantas galėtų netekti licencijos, prarastų reputaciją, turėtų atlyginti nuostolius. Todėl kyla klausimas ir dėl privalomo profesinio draudimo.“

Mokesčių administratoriui asociacija galėtų palengvinti darbą su mokesčių mokėtojais, kovą su šešėline ekonomika. Asociacija galėtų padėti rengti mokesčių įstatymus ir komentarus. Valstybė galėtų sumažinti mokesčių administravimo sąnaudas. Pavyzdžiui, mokesčių administratorius deklaracijas ir kitus licencijuotų konsultantų ar asociacijos narių pateiktus dokumentus galėtų tikrinti supaprastinta tvarka. Anot p. Bilkštytės, šiuo metu mokesčių administratorius neturi su kuo pasirašyti sutarties dėl panašaus pobūdžio bendradarbiavimo.

Dainoras Bradauskas, VMI viršininkas, sako, kad kai kuriose užsienio šalyse mokesčių konsultantai turi įsigyti licencijas.

„Profesionalui visada lengviau kalbėtis su profesionalu, todėl licencijuoti konsultantai galėtų padėti mokesčių administratoriui, nes mokesčių administratorius į profesionalų pateiktas deklaracijas žiūri kitaip, – teigia p. Bradauskas. – Mokesčių mokėtojui tuomet nereikėtų pačiam rūpintis, ar jis tinkamai sumokėjo mokesčius.“

Ponia Bilkštytė sutinka, kad licencijų sistema turi ir trūkumų.

„Mokesčių konsultantų licencijavimo tvarka apimtų nedidelę kvalifikuotų specialistų grupę. Taip pat tam galėtų prieštarauti tie, kuriems mokesčių konsultavimas yra tik papildoma funkcija ir kurie, teikdami šias paslaugas, negali likti nešališki, pavyzdžiui, auditoriai, buhalteriai“, – teigia p. Bilkštytė.

Rasa Pajaujytė, Lietuvos auditorių rūmų (LAR) direktorė, pabrėžia, kad auditorių rūmai teigiamai vertina iniciatyvą licencijuoti mokesčių eksperto profesiją, tačiau LAR nesutinka su nuomone, kad ir buhalteriai, ir auditoriai negali konsultuoti mokesčių klausimais.

„Buhalteriai ir auditoriai nepajėgs tinkamai atlikti savo pareigų, jeigu neišmanys mokestinės teisės ir nemokės jų pritaikyti praktiškai. LAR nuomone, buhalteris ne tik fiksuoja apskaitos operacijas, o auditorius ne tik viską tikrina – jie atlieka gerokai daugiau funkcijų, – teigia p. Pajautytė. – Apskaitos ir audito negalima vertinti kaip atskirų ir vienas nuo kito nepriklausomų sričių. Jos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir tam tikrais atvejais net susipina.“

Anot p. Pajautytės, mokesčių ekspertai yra būtini Lietuvos rinkai, tačiau jais turėtų tapti asmenys, turintys finansinį išsilavinimą, patirties apskaitos bei audito srityje ir suinteresuoti specializuotis bei nuolat kelti kvalifikaciją mokesčių srityje.