Beviltiškų skolų pripažinimas leidžiamais atskaitymais

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2015-07- 21  Nr. 27 Rūta BILKŠTYTĖ Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė   Situacija: Lietuvos įmonė Baltarusijos įmonei nuo 2013 m. vasario mėn. iki 2013 m. birželio mėn. suteikė kelias paskolas. Paskolų suteikimo momentu Lietuvos įmonei priklausė 90 proc. Baltarusijos įmonės akcijų, tačiau šias akcijas 2014 m. spalio mėn. Lietuvos įmonė pardavė mokesčių tikslais nesusijusiam fiziniam asmeniui. Baltarusijos įmonė nevykdė skolinių įsipareigojimų, nustatytu laiku negrąžino pasiskolintų lėšų, ...
More

Ne visos beviltiškos skolos – leidžiami atskaitymai

aktualijos
Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, 2013-11-25 Nr. 45 Mokesčių ekspertė, UAB „Fidexperta“ vadovė Rūta BILKŠTYTĖ Situacija UAB A 2010 m. spalio 10 d. suteikė 7 000 Lt paskolą UAB B. Paskolos sutartyje buvo numatyta, kad nustatoma fiksuota palūkanų norma, pagal kurią apskaičiuotas palūkanas UAB B turės sumokėti paskolos grąžinimo dieną. UAB B gautą paskolą turėjo grąžinti 2011 m. sausio 15 d. Mokesčių tikslais UAB A ir UAB B nėra susijusios įmonės. Deja, susiklosčius nepalankioms verslo sąlygoms, paaiškėjo, kad UAB B gautos 7 000 Lt paskolo...
More

Prezidentės vetuotas įstatymo projektas dėl PVM grąžinimo skolas pripažinus beviltiškomis

logo-home
Pagal šiuo metu  galiojantį Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nėra numatytos galimybės mokesčių mokėtojui susigrąžinti sumokėtą pardavimo pridėtinės vertės mokestį tuo atveju, kai už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas atlygis nėra gaunamas. Nors   Tarybos direktyvoje nuo 2006 metų yra nuostata, leidžianti valstybėms narėms nusistatyti sąlygas dėl apmokestinamosios vertės mažinimo dalinio ar visiško neapmokėjimo atvejais.2011 m. gruodžio mėnesį  Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo įstatymą, ku...
More