Spalio mėnesio mokesčių naujienos: gyventojų pajamų mokestis

Raimonda Čepukienė

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

 

Gyventojų pajamų mokestis

 

Aktualu gyventojams dėl mokesčių administratoriaus pareigų GPM mokėtojams

Nauja redakcija išdėstytas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. apibendrintas paaiškinimas (komentaras) dėl mokesčių administratoriaus pareigų GPM mokėtojams.

 

Nauja redakcija išdėstytame LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. apibendrintame paaiškinime (komentare) nurodoma, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą išduoti Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą galės pateikti ne anksčiau kaip kovo 1 d. kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, už kurį norima gauti anksčiau minėtą pažymos formą, pabaigos. Iki šiol šio prašymo teikimo terminas buvo nustatytas ne anksčiau kaip liepos 1 d.

 

Taip pat nuo 2017 m. sausio 1 d. nustatoma, kad tais atvejais, kai gyventojas teiks prašymą dalį savo sumokėto GPM skirti paramos gavėjams, mokesčių administratorius galės nepervesti paramos gavėjams skirtos paramos, jei prašyme bus pateikti ne visi reikalingi duomenys ir gyventojas šių duomenų nepatikslins iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos. Iki šiol šiuos duomenis galima buvo tikslinti iki einamųjų kalendorinių metų liepos 31 dienos. Ši nuostata galios ir tuo atveju, kai gyventojas norės dalimi savo sumokėto GPM paremti politinę partiją. Taip mokesčių administratorius turės teisę nepervesti paramos, jei prašymas suteikti paramą bus pateiktas be gyventojo sutikimo, neteisėtai panaudojus jo asmens duomenis. Apie tokį neteisėtą paramos teikimą mokesčių administratorių galės informuoti pats gyventojas, kurio duomenimis neteisėtai buvo pasinaudota, teisėsaugos institucijos ar kt. asmenys.

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d  paramos gavėjais galės tapti ir fiziniai asmenys, kuriems LR Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka bus suteiktas meno kūrėjo statusas. Tokiais atvejais meno kūrėjai galės tapti paramos gavėjais, kai įsiregistruos Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurią tvarko LR Kultūros ministerija. Tai reiškia, kad gyventojai galės meno kūrėjus paremti dalimi savo už 2016 metus ir vėlesnius mokestinius laikotarpius sumokėto GPM.

 

Pažymima, kad jei gyventojo sumokėtas GPM, nuo kurio buvo skirta parama, bus perskaičiuotas mokesčių administratoriaus, tuomet ir paramos gavėjui pervesta parama galės būti perskaičiuojama ir už ankstesnį nei penkerių metų laikotarpį, t.y. perskaičiuojant pervestą paramą nebus laikomasi LR Mokesčių administravimo įstatymo 68 str. 1 d. nustatyto mokesčių perskaičiavimo termino.

 

Šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/informacinis-pranesimas-del-gyventoju-pajamu-mokescio-istatymo-34-straipsnio-komentaro?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1