Papildomo mokymo veiklos apmokestinimas GPM

Rūta BILKŠTYTĖ
Mokesčių ekspertė,
UAB „Fidexperta“ vadovė

Papildomo mokymo veikla įregistravus individualią veiklą pagal pažymą

Gyventojas, norėdamas vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, turi ją įregistruoti pateikdamas Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą (toliau – REG812 forma). REG812 forma turi būti pateikiama mokesčių administratoriui ne vėliau kaip individualios veiklos pagal pažymą vykdymo pradžios dieną.

Vadovaujantis GPMĮ 6 str. 3 dalimi, individualios veiklos pagal pažymą apmokestinamosios pajamos, kurios suprantamos kaip skirtumas tarp gautų (uždirbtų) pajamų iš tokios veiklos ir išlaidų, patirtų tokiai veiklai, apmokestinamos 5 proc. GPM. Tačiau, jei apmokestinamosios pajamos yra gaunamos iš laisvųjų profesijų veiklos, jos apmokestinamos 15 proc. GPM. Vadovaujantis GPMĮ 2 str. 35 dalimi, laisvąja profesija laikoma tokia profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams. Pagal GPMĮ, gyventojai (dėstytojai, mokytojai, lektoriai, korepetitoriai), vykdantys savarankišką švietimo ir mokymo veiklą, laikomi laisvųjų profesijų atstovais. Atsižvelgiant į tai, papildomo mokymo individualią veiklą pagal pažymą įregistravę gyventojai apmokestinamosioms pajamoms iš tokios veiklos turi taikyti 15 proc. GPM tarifą.

Kaip jau minėta, GPM apmokestinamos tik individualią veiklą pagal pažymą vykdančių gyventojų apmokestinamosios pajamos. Apmokestinamosios pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą gali būti apskaičiuojamos dviem būdais:

– iš individualios veiklos pagal pažymą pajamų atėmus faktines išlaidas, tenkančias šiai individualiai veiklai pagal pažymą. Tokiu atveju gyventojas turi turėti buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie faktiškai pagrįstų patirtas išlaidas tokiai veiklai;
– arba, vadovaujantis GPMĮ 18 str. 12 dalimi, patirtomis išlaidomis individualiai veiklai pagal pažymą laikyti 30 proc. gautų pajamų iš tokios veiklos. Tokiu atveju, gyventojai neturėtų rinkti ir saugoti buhalterinės apskaitos dokumentų, kurie pagrįstų patirtas išlaidas. Šiuo atveju, apmokestinamosios pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą sudaro 70 proc. visų pajamų iš tokios veiklos.

Gautas pajamas iš individualios veiklos pagal pažymą ir apskaičiuotą GPM taip pat reikia deklaruoti iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio pabaigos, gegužės 1 d., pateikiant Metinę pajamų deklaraciją. Iki tos pačios datos reikia sumokėti ir apskaičiuotą GPM. Kaip ir vykdant individualią veiklą pagal verslo liudijimą, teikti Metinę pajamų deklaraciją gyventojui reikia net ir tuo atveju, jei nebuvo gauta individualios veiklos pajamų.

Atkeiptinas dėmesys, kad gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, nuo 50 proc. apskaičiuotų apmokestinamųjų pajamų reikia mokėti 28,5 proc. VSD ir 9 proc. PSD įmokas. Kiekvieną mėnesį iki jo pabaigos gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi į „Sodros“ sąskaitą sumokėti ne mažesnes kaip 9 proc. nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio PSD įmokas. PSD įmokų kas mėnesį neprivalo mokėti individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurie tuo metu dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt. arba draudžiami valstybės lėšomis (pensininkai, neįgalūs asmenys ir kt.). Pasibaigus metams ir apskaičiavus apmokestinamąsias pajamas, perskaičiuojamos PSD įmokos ir apskaičiuojamos VSD įmokos. Jei nustatoma, kad buvo sumokėta per mažai PSD įmokų, reikia sumokėti susidariusią nepriemoką.

Pateiktos situacijos atveju, jei nuolatinė Lietuvos gyventoja pasirinktų vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, ji turėtų pirmiausia įregistruoti tokią veiklą. Tikėtina, kad veiklos išlaidos tokiai individualiai veiklai būtų nedidelės, todėl ji galėtų pasirinkti laikyti savo leidžiamais atskaitymais 30 proc. savo pajamų iš tokios veiklos, nekaupiant buhalterinės apskaitos dokumentų. Pagal pateiktą informaciją, nuolatinė Lietuvos gyventoja šiuo metu yra pensininkė, todėl ji galėtų nemokėti PSD įmokų kiekvieną mėnesį, o jas apskaičiuoti bei sumokėti pasibaigus kalendoriniams metams ir pateikus metinę pajamų deklaraciją.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, mokytojai ar kiti gyventojai, padedantys mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, teikiantys pagalbą mokiniams, kurie nori gilinti ir stiprinti studijuojamo dalyko žinias, ir gaunantys iš tokios veiklos pajamų, yra laikomi vykdančiais individualią veiklą. Šiuo atveju jie gali pasirinkti tinkamiausią formą individualiai veiklai vykdyti (įsigiję verslo liudijimą arba įregistravę individualią veiklą pagal pažymą), atsižvelgdami į numatomas gauti metines pajamas, patiriamas išlaidas ir veiklos vykdymo laikotarpį.