Mokesčių rezidento klausimai

Asmenims, susijusiems su keliomis valstybėmis, pavyzdžiui, keliose valstybėse turi gyvenamąją vietą, vykdo verslą ir pan., neretai iškyla rezidavimo klausimas – kurios šalies rezidentu mokesčių tiklslais asmuo laikomas. Rezidentai turi prievolę rezidavimo valstybėje mokėti mokesčius nuo savo pasaulinių pajamų – pajamų, gautų tiek rezidavimo valstybėje, tiek kitose valstybėse. Galima situacija, kai dvi ar daugiau valstybių tą patį asmenį laiko savo šalies rezidentu, ko pasekoje gali iškilti dvigubo tų pačių pajamų apmokestinimo problema.
Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, padedame nustatyti rezidavimo valstybę bei iš to kylančias mokestines prievoles, taip pat nustatome patraukliausią jurisdikciją gaunamų pajamų apmokestinimui.