Mokesčių administravimas: rugsėjo mėnesio naujienos

Martyna Ambrazaitė UAB “Fidexperta”

vyr. mokesčių konsultantės asistentė

Mantas Grigaitis UAB “Fidexperta”

vyr. mokesčių konsultantės asistentas

 

Aktualu asmenims, teikiantiems prašymą pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimam sandoriui („binding ruling“).

Pakeistos konsultacijų ir informacijos teikimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių 42 punktas dėl konsultacijų teikimo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. VA – 77 „Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA – 66 „Dėl konsultacijų ir informacijos teikimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas anksčiau minėtų taisyklių 42 punktas.

Pakeitimu nurodoma, kad VMI prie FM Teisės departamentas teikia konsultacijas paklausėjams, kai dėl mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimam sandoriui („binding ruling“), nepriimamas įpareigojantis sprendimas, t.y. kai kreipiamasi dėl nesudėtingo klausimo (mokesčio įstatymo nuostata aiški, nereikalinga detali papildomų dokumentų analizė, analogišku klausimu yra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras)).

Įsakymas įsigaliojo nuo 2014 m. rugsėjo 23 d.

Šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482785&p_tr2=2