Mokesčių administravimas: liepos mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas

 

Aktualu dėl mokesčių administratoriaus nurodymo pateikti garantijos arba laidavimo dokumentus

Pakeistos Laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklės.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016-07-13 įsakymu Nr. VA-102 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos  minėtos taisyklės.

Esminiai pakeitimai – detalizuota, kaip mokesčių administratorius turi apskaičiuoti laidavimo arba garantijos sumos dydį. Taip pat nurodoma, kad mokesčių administratorius turės teisę pareikalauti laidavimo arba garantijos dokumentų, jei mokesčių mokėtojas vykdys sandorius su kitais Lietuvos mokesčių mokėtojais, kurie laiku nebus pateikę reikiamų deklaracijų ir apyskaitų ir/arba jų mokestinė nepriemoka viršys 1 500 Eur sumą. Taip pat laidavimo ar garantijos dokumentų iš Lietuvos mokesčių mokėtojo galės būti reikalaujama, jei bus nustatyta, kad Lietuvos mokesčių mokėtojas vykdys sandorius su užsienio mokesčių mokėtojais, kurie sandorių sudarymo metu yra išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų sąrašų tose šalyse.

Iki šiol buvo nurodyta, kad mokesčių administratorius įgyja teisę reikalauti garantijos arba laidavimo dokumentų tais atvejais, kai Lietuvos mokesčių mokėtojas sudaro sandorius su Lietuvos ar užsienio mokesčių mokėtojais, nevykdančiais mokestinių prievolių.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2016-07-14.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e83471b048f411e6b5d09300a16a686c

 

Aktualu dėl kitose ES valstybėse narėse sumokėto PVM susigrąžinimo

Nauja redakcija išdėstytos Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016-06-29 įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytos Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklės.

Taisyklėse patikslintos vartojamos sąvokos, Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos (EPRIS) identifikavimo priemonių išdavimo tvarka, įgaliojimų atstovauti asmenis, kurie prašo susigrąžinti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą kitose valstybėse narėse, suteikimo tvarka, nustatytos teisės (rolės), kurios gali būti suteikiamos Mano VMI atstovams, detalizuota atmestų prašymų koregavimo tvarka, padaryti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/821eeba03e0211e6bcc5c96b48152012

 

 

Aktualu dėl mokesčių administratorius nurodymo atsiskaitynėti tik negrynaisiais pinigais

Pakeistos Nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos užpildymo taisyklės.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016-06-23 įsakymu Nr. VA-86 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-120 „Dėl mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos ir sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos minėtos taisyklės.

Pakeitimais nurodyta, jog mokesčių administratoriaus nurodymas gali būti įteiktas, nustačius pažeidimą ne tik darbo užmokesčio mokėjimo tvarkoje, tačiau ir darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkoje. Pažymėtina, kad šiuo įsakymu mokesčių administratoriaus nurodymas galės būti įteiktas mokesčių mokėtojui, pateikiant neteisingus duomenis ne tik apie pajamas, pelną ar turtą, tačiau ir apie jų naudojimą.

Taip pat pakeista mokesčių administratoriaus nurodymo atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 forma.

Šaltinis

 

Aktualu mokesčių mokėtojams, turintiems mokestinę nepriemoką

Nauja redakcija išdėstytos Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklės, kurios įsigalios nuo 2017-01-01.

LR Finansų ministro 2016-07-21 įsakymu Nr. 1K-293 nauja redakcija išdėstytos Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklės.

Naujos redakcijos taisyklės įsigalios nuo 2017-01-01.

Taisyklės aktualios mokesčių mokėtojams, turintiems mokestines nepriemokas dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo termino atidėjimo, mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo ir mokestinės paskolos sudarymo.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6cbc7bc04f1811e6b72ff16034f7f796

Aktualu žemės ūkio veiklos subjektams dėl leidimų įsigyti gazolių, skirtų žemės ūkio veiklai

Nauja redakcija išdėstytos Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016-07-21 įsakymu Nr. VA-104 nauja redakcija išdėstytos Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės.

Esminis pakeitimas susijęs su tuo, kad nuo 2016-08-01 žemės ūkio vienetams nebereikės atskirai kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veikloje. Mokesčių administratorius, gavęs informaciją iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio veiklos subjekto deklaruotus žemės ūkio naudmenis ir praeitais metais įsigytų gazolių kiekį, automatiškai apskaičiuos leistiną įsigyjamų gazolių kiekį ir šiam kiekiui išduos leidimą.

Be to, gazolių pardavėjams nebereikės išduotuose leidimuose nurodyti parduotų gazolių kiekių, o ši informacija turės būti perduodama mokesčių administratoriui teikiant nustatytos formos ataskaitas.

Naujos redakcijos taisyklės įsigalios nuo 2016-08-01.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c667bfb04f4311e6b72ff16034f7f796

 

Aktualu finansų rinkos dalyviams dėl informacijos apie klientus teikimo mokesčių administratoriui

Patvirtintos Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos anksčiau minėtos taisyklės.

Šios taisyklės aktualios finansų rinkos dalyviams (bankams ir kitoms finansų įstaigoms), kurios pagal LR Mokesčių administravimo įstatymo 55 str. nuostatas turės teikti klientų duomenis mokesčių administratoriui. Patvirtintose Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklėse nustatyta, kokią informaciją reikės pateikti mokesčių administratoriui ir kokia tvarka.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2016-07-30.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f410dab0558711e6b72ff16034f7f796