Lapkričio mėnesio mokesčių naujienos: Kiti mokesčiai

Raimonda Čepukienė

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultantas

 

 

Aktualu Garantinio fondo įmokų mokėtojams

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios LR Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas Nr. XII-2604., pakeisiantis šiuo metu galiojantį LR Garantinio fondo įstatymą Nr. VIII-1926.

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. netenka galios LR Garantinio fondo įstatymas Nr. VIII-1926. Vietoj šio įstatymo nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios LR Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas Nr. XII-2604.

Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, Garantinį fondą ir į jį mokamas įmokas nuo 2017 m. sausio 1 d. pradės administruoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Už laikotarpius iki 2016 m. gruodžio 31 d. Garantinio fondo įmokas administruos Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie LR FM).

Pažymėtina, kad Garantinio fondo įmokos, apskaičiuotos už laikotarpius iki 2016 m. gruodžio 31 d., turės būti mokamos į VMI prie LR FM atsiskaitomąsias sąskaitas. Garantinio fondo įmokos, apskaičiuotos už laikotarpius nuo 2017 m. sausio 1 d. turės būti mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą.

 

Šaltiniai: http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-imoku-i-garantini-fonda-administravimo?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

 

Aktualu mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojams

Pakeista Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientų lentelė.

 

LR Vyriausybės 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1094 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ pakeista Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientų lentelė. Pakeitimais nurodoma, kad mokesčio už aplinkos taršą mokėtojai, turintys motorines M2, M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemones, kurios turi variklį, atitinkantį Euro VI standartą, patvirtintą 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 582/2011, turės taikyti 0,08 koeficientą.

Taip pat padaryti pakeitimai Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos apraše, nurodant, kad apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių turės būti taikomas tarifo koregavimo koeficientas.

Nutarimas įsigaliojo nuo 2016 m. lapkričio 8 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad3b77c0a4cf11e69ad4c8713b612d0f

 

 

Aktualu asmenims dėl prašymo taikyti lengvatinį muito tarifą teikimo

Nauja redakcija išdėstytos Lengvatinio muito tarifo taikymo taisyklės.

 

Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1B-925 „Dėl lengvatinio muito tarifo taikymo taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija išdėstytos Lengvatinio muito tarifo taikymo taisyklės, kurios aktualios asmenims, norintiems įsivežtoms prekėms taikyti lengvatinį muito tarifą.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2016 m. lapkričio 19 d.

 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5171ac80abea11e6b844f0f29024f5ac