Bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandoriai – mokestiniai aspektai

 

Situacija

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2016–2017 m. mokestiniais laikotarpiais vykdė bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandorius bitkoinų virtualiose keityklose.

 

Klausimai

Ar dėl bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandorių gyventojui kyla mokestinių prievolių Lietuvoje? Ar, vykdant tokius sandorius, apmokestinamos gautos pajamos? Jei taip, kokiu tarifu ir kokia tvarka?

 

Bitkoinais (angl. Bitcoin) vadinama virtuali valiuta, kuri, priešingai nuo realių valiutų, tokių kaip euras ar doleris, nėra kontroliuojama jokios vyriausybės ir neturi centrinio banko. Šios valiutos kontrolė paremta bendruomenės narių. Bitkoinai atsirado 2009 m. kaip programinės įrangos dalis, kurią parašė verslininkas iš Australijos C. Wrightas, pasivadinęs pseudonimu Satoshiu Nakamoto. Šiuo metu bitkoinai yra gana efektyvi ir pasaulyje paplitusi alternatyva tradicinėms valiutoms. Bitkoinais galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas ar keisti juos į kitas valiutas. Iš esmės sandorius su bitkoinais galima išsskirti į dvi pagrindines grupes – sąskaita (atsiskaitymas) bitkoinais ir prekyba bitkoinais. Lietuvoje atsiskaitymus bitkoinais priimančių vietų daugėja, jais galima atsiskaityti tam tikruose viešbučiuose, grožio salonuose, baruose, esama virtualių bitkoinų keityklų.

Kalbant apie pajamų, gautų iš virtualios valiutos (bitkoinų) pirkimo ir pardavimo sandorių, apmokestinimo tvarką Lietuvoje, svarbi aplinkybė yra tai, ar gyventojas tokią veiklą vykdo nuolat, tęstinai, ar tai yra atsitiktiniai, vienkartiniai sandoriai.

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 str. 14 dalies nuostatomis, gyventojo pajamomis, GPM prasme, laikoma atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir (arba) kita nauda gauta pinigais ir (arba natūra), išskyrus šio straipsnio dalies 1–8 punktuose nurodytą naudą, kuri nelaikoma pajamomis.

 

Kito turto pardavimo pajamų apmokestinimas

Jeigu gyventojo vykdomi bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandoriai būtų vienkartinio, atsitiktinio pobūdžio, gautos pajamos būtų traktuojamos kaip kito turto pardavimas. Vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 27 punktu, GPM neapmokestinamas individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, gautų pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn šios dalies 28, 30, 53 ir 54 punktuose nenurodytą turtą, išskyrus netauriųjų metalų laužą, ir to turto įsigijimo kainos bei kitų šio įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas, neviršijantis 2 500 eurų per mokestinį laikotarpį. Taigi, kai gaunamos atsitiktinės virtualios valiutos pardavimo pajamos, taikoma 2 500 Eur GPM lengvata. Šiuo atveju, gyventojo per metus gautos pajamos būtų apmokestinamos, taikant 15 proc. GPM tarifą, tokia tvarka:

pardavimo pajamos – įsigijimo išlaidos – 2 500 Eur (lengvata) × 15 proc.

 

Norint iš pardavimo pajamų atimti įsigijimo išlaidas, būtina turėti įsigijimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Gyventojo per mokestinius metus gautos tokio pobūdžio turto pardavimo pajamos deklaruojamos metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., pateikiant Metinę pajamų deklaraciją. Privaloma deklaruoti kito turto pardavimo pajamas, kai jos viršija nustatytą 2500 Eur mokesčio lengvatą.

 

Individualios veiklos pagal pažymą pajamų apmokestinimas

Jeigu gyventojas bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandorius vykdytų nuolat tęstinį laikotarpį, siekdamas iš to gauti ekonominės naudos, jis atitiktų individualiai veiklai nustatytų kriterijų visumą ir jo veikla būtų priskirta individualiai veiklai pagal pažymą. Tokiu atveju, gyventojui atsirastų prievolė įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, pateikiant prašymą VMI (REG812 forma). Valstybinė mokesčių inspekcija bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis bei užsienio šalių mokesčių administratoriais ir jau yra nustačiusi atvejų, kai nuolatiniai Lietuvos gyventojai, prekiavę virtualia valiuta – bitkoinais, vykdė šią veiklą neįregistravę individualios veiklos, nuslėpė gautas pajamas ir nuo jų nesumokėjo mokesčių. Mokesčių administratorius atlieka bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandorių kontrolę įvairiose bitkoinų virtualiose keityklose, tokiose kaip „Bitstamp Ltd“, „LocalBitcoins Oy“ ir kt.

Individualios veiklos pajamos, vykdant bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandorius, būtų apmokestinamos 5 proc. GPM tarifu nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. skirtumo, iš pardavimo pajamų atėmus įsigijimo kainą. Jeigu nėra išsaugoti išlaidas pagrindžiantys dokumentai, išlaidoms galima priskirti 30 proc. pajamų. Individualios veiklos pajamas privaloma deklaruoti metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., pateikiant Metinę pajamų deklaraciją.

Individualios veiklos pagal pažymą pajamos taip pat yra apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokomis, nuo 2017 m. liepos 1 d. yra taikomi atitinkamai 28,7 proc. (jei asmuo kaupia pensijai papildomai 30,7 proc.) ir 9 proc. tarifai. Socialinio draudimo įmokos mokamos nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų. Tokioms įmokoms nustatyti apribojimai: gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, per metus negali sumokėti įmokų nuo daugiau nei 28 VDU sumos – 20 753,60 Eur, t. y. 6 163,82 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų, 1 867,82 Eur PSD įmokų. Individualią veiklą vykdantys asmenys kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos turi mokėti 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos, kuri nuo 2016 m. liepos 1 d. yra 380 Eur. Taigi PSD įmokos dydis yra 34,2 Eur. Mėnesinių PSD įmokų galima nemokėti tuo atveju, jeigu gyventojas yra draustas kitais pagrindais. Ši taisyklė taikoma, pavyzdžiui, dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, pareigūnams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems LR sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1, 2 ir 6 dalyse ir 6 str. 4 dalyje įvardintiems asmenims. Socialinio draudimo įmokos turi būti sumokėtos iki Metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo mokesčių inspekcijai paskutinės dienos, t. y. gegužės 1 d.