Mokesčių administravimas: rugpjūčio mėnesio mokesčių naujienos

Raimonda Čepukienė

UAB „Fidexperta“ Vyr. mokesčių konsultantė

Mantas Grigaitis

UAB „Fidexperta“  Mokesčių konsultanto asistentas

Aktualu mokesčių mokėtojams, kurių atžvilgiu yra vykdomi operatyvūs patikrinimai

Pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultato įforminimo ir tvirtinimo taisyklės bei Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklės.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko 2016-08-09 įsakymais Nr. VA-107 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Nr. VA-106 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-71 „Dėl operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos anksčiau minėtos taisyklės.

Pakeitimais nurodoma, kad tais atvejais, kai operatyvus patikrinimas atliekamas skirtingose mokesčių mokėtojo veiklos vykdymo vietose, bus daromos operatyvaus patikrinimo pavedimo kopijos, su kuriomis mokesčio mokėtojo vadovą papildomai supažindinti nebus privaloma, jei jis bus supažindintas su pavedimo originalu.

Be to, tuo atveju, jeigu bus įtariama, kad vykdoma neteisėta veikla, su pavedimu tikrinti galės būti supažindinamas ir mokesčio mokėtojo darbuotojas, jeigu tikrinamame objekte nebus mokesčių mokėtojo vadovo. Tačiau pažymėtina, kad mokesčių mokėtojo vadovas iki operatyvaus patikrinimo pabaigos turės būti supažindinamas su pavedimu tikrinti.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f2a50905e1d11e68abac33170fc3720 ir https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bda1dbb05e1e11e68abac33170fc3720